Työnopastuskoulutusta autotehtaalla

Off

Valmet Motive Oy:n autotehdas on vuoden loppuun mennessä kasvamassa alle kahden tuhannen työntekijän yrityksestä 3 700 työntekijän työyhteisöksi. Työntekijämäärän huima lisäys on nostanut esiin tarpeen kehittää osaamisen jakamista ja työnopastamista. Autotehtaan kokeneet työntekijät ovat siirtyneet tiimivetäjiksi ja työnopastamistehtäviin, jolloin on tullut tarvetta ja halua panostaa työpaikan sisäiseen työnopastamisen kehittämiseen. Kesäkuussa 2017 pilotoitiin Työnopastaja -koulutus Uudenkaupungin autotehtaan Valmet Motiven tiimivetäjille. Koulutuksen kohderyhmänä olivat hiljattain tiimivetäjinä aloittaneet autotehtaan työntekijät. Opetusmenetelminä käytettiin osallistavia ryhmätöitä, joissa haluttiin tuoda hiljainen kokemuksellinen tieto näkyväksi ja yhdistää tämä tieto käytännön työhön konkretian tasolla. Koulutuksen sisältöinä olivat erilaiset oppimistyylit, palautteen antaminen, työturvallisuus sekä perehdyttäminen ja työnopastaminen.

Koulutuksen järjestäjinä toimivat Turun ammatti-instituutti yhdessä Lounais-Suomen koulutusyhtymä, Novida-ammattiopisto ja lukion kanssa. Koulutus oli osa opetus- ja kulttuuriministeriön OPPO- ja Saumaton -hankkeita sekä Turun ammatti-instituutin NQCA-laatutyöskentelyn mallin hanketta.