Mestariohjaaja – itsearviointitestit työpaikkaohjaajille, opettajille ja opiskelijoille

Off

mestari_uutiskuva_2Työpaikalla tapahtuva oppiminen on laadukasta kun opiskelija, ohjaaja ja opettaja puhaltavat yhteen hiileen ja heidän keskinäinen vuorovaikutuksensa toimii. Hyvän lopputuloksen takaamiseksi kaikkien kolmen panos on tärkeä.

Sivustolta www.mestariohjaaja.fi löytyvien työpaikkaohjaajien, opettajien ja opiskelijoiden itsearviointitestien avulla jokainen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen osallistuva voi arvioida omia toimintatapojaan, vahvistaa ohjaustaitojaan ja saada palautetta. Testin yhteydessä tarjotaan myös vinkkejä tilanteisiin, joissa kaikki ei sujukaan suunnitelmien mukaan.

Palaute itsearviointitestiä kokeilleilta työpaikkaohjaajilta on ollut lähes yksinomaan myönteistä. Sitä kiiteltiin käytännönläheisyydestä ja monipuolisuudesta, ja vinkkiosiota pidettiin erityisen tarpeellisena (”Tässä näkee oman tavan tehdä työtä/arviointia, sekä saa hyviä vinkkejä siitä, miten voisi tehdä arviointia ym. toisin”, ”Vinkki-osio auttaa kehittymään ohjaajana”).

mestari_uutiskuva_2

Mestariohjaaja-sivusto on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Mestari – laatua ja uusia malleja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen -hankkeessa. Kehittämistyöhön ovat osallistuneet työpaikalla tapahtuvan oppimisen keskeiset toimijat (opiskelijat, työpaikkaohjaajat ja opettajat) Kotkan-Haminan seudun ja Savon koulutuskuntayhtymissä, Koulutuskeskus Salpauksessa ja Turun ammatti-instituutissa.