AAVAn tarjonta kiinnostaa työelämää ja kohderyhmää

Off

tutkittiinAAVA -hankkeessa kehitettävä avoin koulutustarjonta kiinnostaa sekä hankkeen kohderyhmänä olevia nuoria ja aikuisia että työelämän edustajia.

Yli puolet kohderyhmän kyselyyn vastanneista on kiinnostunut avoimista opinnoista. Suurin osa toivoo, että opinnot järjestettäisiin monimuoto-opetuksena ja että ne sisältäisivät ammatillista erikoisosaamista täydentäviä opintoja, tutkintojen osia, kieliopintoja tai TVT-taitoja.

Työelämän edustajat puolestaan näkivät mahdollisuuden hankkia ammatillista ja yleissivistävää osaamista avoimesti tärkeänä ja nostivat toiveissaan esiin samat sisällöt, kuin hankkeen varsinainen kohderyhmä.

Lue lisää sekä kohderyhmälle että työelämän edustajille tehtyjen kyselyjen tuloksista AAVA-hankkeen blogista.

Toukokuussa 2015 alkanut hanke päättyy 31.12.2017.
Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.