Energiakurssilla perehdyttiin energiamuotoihin ja kiertotalouteen

Energiakurssilla perehdyttiin energiamuotoihin ja kiertotalouteen

Tsykin maantiedettä ja fysiikkaa integroivalla energiakurssilla perehdyttiin monipuolisesti energia-alaan. Kurssi koostui sekä luokkatyöskentelystä että vierailuista ja yhteistyöstä korkeakoulujen ja yritysten kanssa.
Opiskelijat perehtyivät kurssin aikana monipuolisesti erilaisiin energiamuotoihin sekä näiden fysikaalisiin ja maantieteellisiin perusteisiin. Tämä toteutettiin vertaisarvioitavana ryhmätyönä. Ryhmätöissä käsiteltiin mm. fossiilisia polttoaineita, ydinvoimaa, bioenergiaa, tuulivoimaa ja geoenergiaa.
Tutustumassa Turun AMK:n Solar Labin aurinkopaneeleihin.
Keskeinen osa kurssia oli yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten kanssa. Kiertotalouteen tutustuimme yhteistyössä Lounais-Suomen Jätehuollon kanssa. Vierailimme Topinojan jätekeskuksessa, jossa tutuimme jätekeskuksen toimintaan, energia-asioihin ja kierrätykseen. Tämän jälkeen jatkoimme aiheeseen syventymistä luokassa.
Vierailulla Topinojan jätekeskuksella. Taustalla sekäjätepaalit.
Kurssin aikana toteutimme projektityöpajan Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Tarkastelimme hukkaenergiaa ja erityisesti energian sitouttamista maaperään. Turun AMK:n opiskelijat esittelivät Turun Toriparkki Oy:n ratkaisua sitoa energiaa lämpöpaaluihin ja maaperään. TSYKin opiskelijat tekivät saven ja kiven ominaislämpökapasiteetin mittauksia, missä tutkittiin eri maaperän materiaalien energiansitomiskykyä. Perehdyimme NollaE-yrityksen vierailulla erityisesti hukkaenergian hyödyntämiseen sekä yrityksen toimintaan. Tulokset esiteltiin ammattikorkeakoulun opiskelijoille.
Saven ominaislämpökapasiteetin mittauksia.
Vierailu NollaE-yrityksessä.
”Energiakurssilla käsitys energiasta, sen tulevaisuudesta ja haasteista laajeni fysiikan ja maantieteen näkökulmilta. Kurssin toteutus oli onnistunut: mielenkiinto energia-alaan kasvoi valtavasti- niin, että sen opiskelu lukion jälkeen tuntuu kiinnostavalta vaihtoehdolta!
-Annika
”Kurssilla sai mahdollisuuden tutustua moniin eri energia-alan yrityksiin ja koulutusmahdollisuuksiin, mistä on paljon apua tulevaisuuden opiskelupaikka- ja alavalinnoissa. Lisäksi kurssin aikana käyty teoria vahvistaa hyvin eri luonnontieteiden osaamista energian osalta. Kurssilla ehdittiin myös tekemään monia käytännön töitä ja projekteja, jotka auttoivat hahmottamaan teoriaa ja olivat sen lisäksi todella hauskoja tehdä.
– Markus
Comments are closed.