VIKES:n Mun huominen, meidän tulevaisuus -työpajaa pilotoimassa Vaasan lyseon lukiossa

VIKES:n Mun huominen, meidän tulevaisuus -työpajaa pilotoimassa Vaasan lyseon lukiossa

Vaasan lyseon lukion Suomalainen yhteiskunta (YH01) kurssilla osallistuttiin 18.1.—19.1.2021 Viestintä ja kehitys -säätiön VIKES:n Mun huominen meidän tulevaisuus työpajaa -työpaja, jossa oppilaat pääsivät pohtimaan identiteettiä, sananvapautta ja muita meneillään olevaan informaatiovallankumoukseen liittyviä asioita. Työpajaa oli vetämässä Vikesin hankekoordinaattori Kirsi Koivuporras-Masuka. Vikes -säätiö on journalistien solidaarisuussäätiö, joka edistää sananvapautta ympäri maailmaa.

Työpaja oli jaettu kahteen oppituntiin, joista ensimmäisellä oppilaat jaettiin ryhmiin ja jokaiselle ryhmälle annettiin aihe. Aiheita olivat “Kuka pääsee ääneen?”, “Mun ennakkoluulot”, “Mun identiteetti” ja “Totta vai valetta”. Aiheista oli valmiita kysymyksiä, joista ryhmät keskustelivat ja kirjoittivat ylös parhaita vastauksia ja johtopäätöksiä. Keskustelua alustettiin Vikesin Q-teatterin Nuorten teatterin kanssa tuotetuilla lyhyillä videoilla aiheista. Lopuksi pääpointit koottiin vielä yhteiseen Google Jamboard –tiedostoon.

Ensimmäinen tunti oli tavallaan alustusta toista tuntia varten. Toisella tunnilla työpajaan tulivat vierailemaan Ilkka-Pohjalaisen toimittaja Hanna Hietikko sekä paikallinen vaikuttaja Antonio Teca. Tällä kertaa oli vieraiden vuoro kommentoida samoja aiheita omista näkökulmistaan, mutta mukana olivat myös oppilaiden edellisellä tunnilla kirjoittamat johtopäätökset ja kysymykset. Tuloksena oli mielenkiintoista keskustelua eri näkökulmista. Esimerkiksi maahanmuuttotaustainen Antonio Teca kertoi tunteneensa itsensä ensimmäistä kertaa kuuluvan samaan joukkoon suomalaisten kanssa juhliessaan jääkiekon MM-kultaa torilla. Tunnin jälkeen Hietikko otti haastattelut kahdelta kurssin opiskelijalta työpajasta Ilkka-Pohjalaiseen tehtävää reportaasia varten.

Kokonaisuudessaan työpaja oli erittäin opettavainen ja avartava. Oppilaat saivat tietoa Vikesin toiminnasta ja vastuullisesta journalismista, mutta myös uusia näkökulmia erilaisilta ihmisiltä sekä ajattelemisen aihetta omasta identiteetistä ja maailmankatsomuksesta. Lisäksi tämä oli erinomainen tilaisuus harjoitella rakentavaa keskustelua ja keskustelukumppanin näkemyksen kuuntelemista. Kaiken kaikkiaan kokemus oli hyödyllinen ja toivoisin lisää samankaltaisia työpajoja myös alemmille luokka-asteille.

Teksti: Kalle Koivusalo

Kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.