Luostiksen opiskelijat syventyivät kirjojen kansiin ja yrityksen brändiin

Luostiksen opiskelijat syventyivät kirjojen kansiin ja yrityksen brändiin

Luostarivuoren Lyseon lukion kuvataiteen ja äidinkielen ryhmät uppoutuivat Lukion työelämäkumppanit -hankkeen siivittämänä tutkimaan kirjojen kansia. Molempien oppiaineiden kursseilla oli tarkasteltavana samat viisi WSOY:n vuonna 2020 julkaisemaa teosta: Siiri Enorannan romaani Kesämyrsky, Delia Owensin romaani Suon villi laulu, Jussi Seppäsen romaani Jussi Seppänen, Tuomas Kyrön romaani Kirjoituskonevaras sekä Marika Lehdon ja Hannes Hyvösen teos Häkissä – Hannes Hyvösen tarina.

Kuvataiteen valinnaisen 3-kurssin ryhmä perehtyi opettajansa Teea Brunilan johdolla. teosten kansiin visuaalisen vaikuttavuuden analyysitehtävän näkökulmasta. Marjo Haapatien äidinkielen ja kirjallisuuden pakollisen 4-kurssin opiskelijat puolestaan tutkivat kansien vaikuttavuutta myös kieleen vaikuttavuuden näkökulmasta. Lisäksi äidinkielen kurssin opiskelijat pohtivat WSOY:n brändiä ja teosten esittelyä kevään ja syksyn 2020 sähköisissä uutuuskirjakatalogeissa.

Tehtävät olivat yksi osana kurssia. Yhteistä molempien oppiaineiden tehtävissä oli tarkastella vaikuttavuutta nuorten näkökulmasta. Analyysit avattiin Meet-tapaamisessa, jossa olivat kurssien opiskelijoiden lisäksi läsnä lukiomme työelämän yhteistyökumppanin, WSOY:n markkinointi- ja viestintäjohtaja Reetta Miettinen ja kotimaisen kirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlsson sekä kurssien opettajat.

Niin kuvataiteen kuin äidinkielen kurssin opiskelijoiden palaute tehtäväkokonaisuudesta oli postitiivista: Antoisaa oli, että kurssityöllä tuntui olevan myös muukin kuin kurssin suorittamista palveleva merkitys. Yksi abiturientti kertoi että kurssin tehtävä vahvisti myös itselle ajatusta hakeutua työhön markkinoinnin pariin. ”Hienoa, että sai mahdollisuuden kommunikoida oikean yrityksen markkinoinnin ihmisten kanssa. Pääsi osalliseksi oikean yrityksen kanssa tehtävään työhön”, puki abi ajatuksiaan etänä pidetyn kurssien projektitöiden purkutilaisuuden jälkeen.

Koronapandemian vuoksi kasvokkain suunniteltu kurssitehtävien purkutilaisuus muuttui etänä pidetyksi tilaisuudeksi jakson arviointiviikon päätteeksi. Etätapaaminen ei kuitenkaan vähentänyt merkittävyyttä, vaikka kasvokkain olisikin ollut vielä antoisampaa keskustella WSOY:n Anna-Riikka Carlssonin ja Reetta Miettisen kanssa. Opiskelijat kokivat merkitykselliseksi, että saivat tuoda esille omia ajatuksiaan ja mielipiteitään yritykselle, eivätkä käydä keskustelua vai tunnilla opettajan kanssa.

Myös yksi Lukion työelämäkumppanit –hankkeen oleellinen tavoite tuntuu täyttyneen kurssitehtävien myötä. Lukiolaisten ennakkomielikuva kustannustalasta ja WSOY:stä oli aika etäinen ja vähän epämääräinenkin. Kurssin projektitehtävän ja lopuksi olleen etätapaamisen myötä epämääräinen käsite muuttui konkreettisemmaksi. Opiskelijoista mahdollisuus keskustella WSOY:n oikeiden henkilöiden kanssa oli hienoa. Sai kysyä, sai esittää ajatuksiaan ja analyysien tuloksia. Kiinnostavaa oli kuulla teosten kansien syntymiseen vaikuttaneita tekijöitä ja ajatuksia. Ihastuttavaa oli, että kun varsinainen keskustelu oli päättynyt, opiskelijoita jäi vielä kiinnostuneena kuuntelemaan ja osallistumaankin epäviralliseen loppukeskusteluun – kiinnostavaa tilaisuutta ei noin vain voinut jättää taakseen.

”Tosi hienoa, että te järjestätte tällaisia upeita juttuja”, kiitti yksi opiskelija tehtävän koonti-Meetistä lähtiessään.  Positiivinen olo yritysyhteistyösta vain kasvaa. Nyt malttamattomana seuraavaa yhteistyöprojektia WSOY:n kanssa odottavat kahden oppiaineen opettajat. Odottavien opettajien joukko toivottavasti laajenee tulevaisuudessa. Tapahtuupa seuraava juttu etänä tai lähinä, olemme mukana enemmän kuin mielellämme!

Marjo Haapatie

Äidinkielen opettaja

Luostarivuoren Lyseon lukio

Comments are closed.