Saumaton

Saumaton
Opetus- ja ohjaushenkilöstön työelämäyhteistyön kehittäminen

Hankkeen tavoitteena on:

Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tavoitteena on, että yhä suurempi osa opinnoista tehdään työpaikoilla. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa kehitetään malleja työelämän edustajien ja opiskelijoiden aktiiviseen kuulemiseen, työpaikkojen osaamistarpeiden kartoittamiseen sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamisen kehittämiseen.

Hankkeen toimenpiteillä edistetään ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, nuorten ja aikuisten koulutuksien raja-aitojen poistamista sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta.

Hankkeessa työskentelevä opetus- ja ohjaushenkilöstö jalkautuu työpaikoille ja kartoittaa työelämän tämän hetkiset osaamistarpeet ja miten tutkinnon osat vastaavat niihin sekä mitä työpaikoilla on mahdollisuus oppia ja millä tavoin (esim. työssäoppiminen, oppisopimuskoulutus, projektityöt). Kartoitusten tuloksena pystytään entistä paremmin vastaamaan opiskelijoiden ja työpaikkojen ohjaustarpeeseen.

 

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat:

– toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat

– ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat

– oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö mukaan lukien oppisopimustoimistojen henkilöstö

– työelämän edustajat ja työpaikkaohjaajat

 

Hanke toteutetaan verkostohankkeena, jossa mukana ovat:

– Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueet / Turun oppisopimustoimisto (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)

– S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr / Bovallius-ammattiopisto

– Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO

– Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä  / Novida – ammattiopisto ja lukio

– Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Salon seudun ammattiopisto)

– Turun kristillisen opiston säätiö / Turun kristillinen opisto

– Turun ammattiopistosäätiö / TAO

 

Lisätietoja:
Projektikoordinaattori Liisi Mattila
p. 040 128 3702, liisi.mattila@turku.fi

 

Materiaaleja:

Opettajan monet roolit 1.1.2018 alkaen

Uusi ammatillinen koulutus 2018

Vinkkiviuhka

Työpaikka tutuksi ja opiskelijalle sopiva paikka

Valmiina työpaikalla järjestettävään koulutukseen

Työelämätutor

Opettajasta on moneksi -muistilista

Monet tavat ohjata

Riittävästi tukea työpaikalle

Työelämän tiedottaminen ja kuuleminen

Matematiikkaa ja luonnontieteitä työelämässä

Opettajasta on moneksi -muistilista

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen toimintamalli

S2 -materiaalia työelämästä

OneNote for dummies

Työpaikalla tapahtuva oppiminen VSSHP:ssä

YTO-opetuksen integrointi

Työelämään valmentautumisen malli

Työpaikan edustaja kouluttajana

Palvelukeskuksen toimintamalli