Palvelukeskuksen toimintamalli

Mallissa on sovittu työpaikan kanssa, että opettaja opiskelijaryhmineen voi mennä työpaikalle tietyn oppikurssin tuntien puitteissa autenttisiin olosuhteisiin tekemällä oppimaan. Myös työpaikan edustajat voivat tilata erilaisten tapahtumien toteutuksia oppilaitokselta. Tapahtumien toteutus ei vaadi työelämän edustajan jatkuvaa paikallaoloa. Sopivia tehtäviä ovat esimerkiksi vanhusten palvelutalossa viriketoiminta, jumppatuokiot, laulutuokiot, ulkoiluttaminen, ns. hemmotteluhoidot, asukkaiden kanssa keskustelu (vuorovaikutusharjoitukset), vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät, liikunta- ja toimintakykyä edistävät harjoitteet, pienimuotoisten tilaisuuksien järjestäminen jne. Päivän aikana opettaja pitää työpaikalla opiskelijaryhmän kanssa reflektiivisiä tuokioita, jolloin peilataan teoriatiedon ja käytännön toiminnan yhteen nivoutumista ja täydennetään opettajan johdolla teoreettista pohjaa.

Yhteystiedot: Kati Laitervo, s-posti: kati.laitervo@turku.fi