Matematiikkaa ja luonnontieteitä työelämässä

Mitä: Luotu aineisto, joka tukee matemaattis-luonnontieteellisten osaamissisältöjen oppimista aidoissa työelämän tilanteissa ja toimintaympäristöissä.

Aineisto / työkalu on luotu sekä otettu käyttöön opetuksen ja työelämälähtöisen oppimisen tueksi.

Testattu kasvatus- ja ohjausalan ammatillisten perustutkintojen opiskelijoilla (erityisesti lapsi- ja perhetyön pt.)

Yhteystiedot: Mari Korhonen, mari.korhonen@tk-opisto.fi

Linkit materiaaleihin: Matematiikka ja luonnontieteet varhaiskasvatuksessa

Koodaus varhaiskasvatuksessa