Riittävästi tukea työpaikalle

Myös erityisopiskelijan on mahdollista tehdä kokonaisia tutkinnon osia työelämässä, kun saa siihen riittävästi tukea ja ohjausta. Tässä mallissa hyödynnetään sekä ammatinopettajan että työhönvalmentajan osaamista. Opettaja vastaa tutkinnon pedagogisesta puolesta ja ammattiosaamisen näytöstä. Työhön valmentajan vastuulla ovat työelämän pelisäännöt ja opiskelijan perehdyttäminen työpaikalla. Valmentaja perehdyttää lisäksi työelämää työllistymisen erilaisista tuetuista mahdollisuuksista. Opiskelija, opettaja ja työhönvalmentaja muodostavat WhatsApp -ryhmän, jossa päivitetään kuulumisia puolin ja toisin. Mallia on testattu kolmannen vuoden kokki-opiskelijoiden kanssa.

Yhteystiedot: Päivi Tanner, s-posti: paivi.tanner@spesia.fi