Työelämään valmentautumisen malli

Mallissa opettaja on yhdessä työelämän edustajan kanssa sopinut, että jo ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista opiskelijan tulee perehtyä työpaikan työtehtäviin. Opiskelija saa myös työpaikan check-listat opiskeltavakseen etukäteen. Lisäksi opiskelijoiden tulee perehtyä yrityksen toimintaan ko. yrityksen nettisivujen kautta. Näin varmistetaan, että opiskelija tietää jo etukäteen minkälaiseen yritykseen ja työtehtäviin siellä hän on menossa.

Yhteystiedot: Kati Laitervo, s-posti: kati.laitervo@turku.fi