YTO-opetuksen integrointi

Mallissa opiskelija voi suorittaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana ammatillisten aineiden lisäksi myös yto-aineita. Opettajat ja opiskelijat hyödyntävät Office 365 -ympäristön OneNote Class Notebook ohjelmaa. Kotitalous- ja puhdistuspalvelualan opiskelijat pilotoivat mallia ja suorittivat matematiikan, fysiikan sekä kemian opintoja työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

Mallia esittelevän videon voi katsoa tästä.

Yhteystiedot: Kati Laitervo, s-posti: kati.laitervo@turku.fi ja Juha Pusa, s-posti: juha.pusa@turku.fi