OneNote for dummies

Mallissa opettaja saa ohjeet, miten hän voi hyödyntää OneNote muistikirjaa sekä perehdyttää opiskelijat käyttämään sitä. Ohjeet ovat videoklippeinä sekä kuvallisina ohjeina ja ne siis opastavat käyttämään Office 365 -ympäristön OneNote Class Notebook ohjelmaa. Ohjeet ovat hyödyllisiä niille opettajille, joiden organisaatiossa on käytössä Office 365. Muistikirjan avulla voidaan helpommin jakaa tehtäviä opiskelijoille, etenkin työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana.

Yhteystiedot: Kati Laitervo, s-posti: kati.laitervo@turku.fi ja Juha Pusa, s-posti: juha.pusa@turku.fi