Kehittäjäopettajan kokemuksia ammattikorkeakouluyhteistyön kehittämisestä Vaasasta

Kehittäjäopettajan kokemuksia ammattikorkeakouluyhteistyön kehittämisestä Vaasasta

Keväällä 2018 Vaasan lyseon lukion ja Vaasan ammattikorkeakoulun (VAMK) välille viriteltiin yhteistyökuvioita. Tavoitteena oli luoda erillisvalinta ammattikorkeakouluun lyseon opiskelijoille sekä mahdollisuus tutustua ammattikorkeakoulussa opiskeluun jo lukio aikana. Olin jo keväällä tässä mukana ja sen myötä päädyin Lukion työelämänkumppanit hankkeeseen mukaan jatkamaan saman aiheen parissa.

Sopimus erillisvalinnasta tehtiin joulukuussa 2018 ja kevätlukukaudella 2019 sitä on hyödyntänyt jo 10 opiskelijaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että Vaasan lyseon lukion opiskelija voi varmistaa tietyin ehdoin jo abivuonna itselleen opiskelupaikan Vaasan ammattikorkeakoulusta VAMK:sta. Erillisvalintaan kuuluu tekniikan ja liiketalouden alan koulutusohjelmat, joissa on kiintiönä vähintään 5 opiskelijaa/koulutusala. Sosiaali- ja terveysalan kiintiö on myös 5 opiskelijaa, mutta päästäkseen opiskelemaan hakijoiden pitää osallistua pakolliseen pääsykokeeseen.

Vaasan Lyseon lukio ja Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n välinen yhteistyö pitää sisällään myös ns. kurkistuskursseja ja vierailuja, joita on otettu käyttöön Lukion työelämäkumppanit -hankkeen yhteydessä. Kurkistuskurssit ovat olemassa olevia ammattikorkeakoulu kursseja, joihin lukiolaiset voivat osallistua ja suorittaa kurssin samaan tapaan kuin oikea ammattikorkeakouluopiskelija. Olemme myös tehneet ammattikorkeakouluun vierailuja eri opiskelijaryhmien kanssa. Keväällä Yritystieti (YH05) kurssilta vierailtiin liiketalouden puolella ja Sosiaalipsykologian kurssin (PS06) opiskelijat tutustuivat sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Tämän hankkeen puitteissa olemme myös osallistuneet teknologiateollisuuden MyTech projektiin, johon kuului yritysvierailu Wärtsilään ja tutustuminen ammattikorkeakoulun tekniikan koulutusohjelmaan FutureFun-teemapäivänä.

Kehittäjäopettajan työ on ollut mielenkiintoista, mutta yllättävän aikaa vievää. Onneksi hankkeeseen tehtävä työ ajoittui kohdaltani kevätlukukaudelle, jolloin oma lukujärjestykseni oli huomattavan paljon väljempi kuin syksyllä. Ehdoton plussa hankkeessa mukana olemiselle on tehtävien monipuolisuus. Kehittäjäopettajana tehtävänäni on ollut vierailuiden lisäksi olla yhteydessä ammattikorkeakoulun puolelta projektissa mukana oleviin henkilöihin. Käytännössä tämä on ollut paljon sähköpostien kirjoittamista, tapaamisten sopimista ja aikataulujen yhteensovittamista. Onneksi tätä hommaa ei ole tarvinnut tehdä yksin. Meillä on ollut oikein mukava ja toimiva ryhmä, jonka kesken olemme jakaneet työtehtävät kunkin mielenkiinnon ja osaamisen mukaan.

Haasteet puolestaan liittyvät tämän kaltaisiin projekteihin kuuluviin muodollisiin seikkoihin, kuten kaiken ylöskirjaamiseen ja raportointiin. Välillä turhaudun esimerkiksi niinkin yksinkertaiseen asiaan kuin exell-lomakkeiden täyttämiseen.  Myös hankkeen kokonaiskuvan hahmottaminen on ollut välillä hankalaa, mutta tässäkin ongelmassa apuna on ollut projektin vetäjä koordinaattori, joka on ohjannut ja auttanut aina pyydettäessä.

On ollut palkitsevaa tehdä työtä, joka konkreettisesti on opiskelijoille hyödyksi. Hankkeessa mukana olemalla olen saanut häivähdyksen siitä, mitä jokin muu, kuin opettajan työ voisi olla. Kivaa on ollut myös huomata, kuinka mukavaa oma perustyö –psykologian  opettaminen – on.

Teksti: Maarit Vilenius

Kuva: Jukka Heinonen

Comments are closed.