Vaasan lyseon lukion opiskelijoita taksvärkkipäivänä AmmattikorkeakouluTET:ssä ja YliopistoTET:ssä

Vaasan lyseon lukion opiskelijoita taksvärkkipäivänä AmmattikorkeakouluTET:ssä ja YliopistoTET:ssä

Syksyllä 2019 Vaasan lyseon lukiolla Lukion Työelämäkumppanit- hankkeen kehittäjäopettajat suunnittelivat yhdessä koulun taksvärkkipäivän yhteyteet eri yrityksiin ja korkeakouluihin suuntautuvia TET-päiviä. Tämän blogikirjoituksen aiheena ovat AmmattikorkeakouluTET ja YliopistoTET. Ammattikorkekoulu- ja YliopistoTET:ien suunnittelu alkoi Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun VAMK:n kanssa lokakuun alussa. TET-mahdollisuuksien markkinointi tapahtui ryhmänohjaajan-tuokiossa, opinto-ohjauksen oppitunneilla sekä Wilman ja eri viestintäkanavien kautta. Opiskelijoiden lisäkysymyksiä ja ilmoittautumista koordinoi yksi henkilö.

Lopulta 1.11.2019 perjantaisena pakkaspäivänä 18 Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET:n ilmoittautunutta Vaasan lyseon lukion opiskelijaa pääsi kurkistamaan korkeakouluopintoihin Vaasan Palosaaren kampuksella VAMK:ssa ja Vaasan yliopistossa. TET-päivään osallistui lukiolaisia kaikilta kolmelta vuosikurssilta.

Ensimmäisenä TET-päivä lähti käyntiin Vaasan ammattikorkeakouluun tutustuvien 12 lukiolaisen yhteistapaamisella. VAMK:n tutustumiskohteita oli kaikilta aloilta, joita VAMK tarjoaa; liiketaloudesta, tekniikasta ja sosiaali- ja terveysalalta. Osalle lukiolaisista oli rekrytoitu yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan VAMOK:n kanssa ammattikorkeakouluopiskelija, jonka koulupäivää hän pääsi seuraamaan. Niillä aloilla, joihin ei ollut ilmoittautunut vapaaehtoisia korkeakouluopiskelijoita, lukiolaiset pääsivät seuraamaan alan opettajan luentoja ja oppitunteja. AmmattikorkeakouluTET:n sisältö siis riippui täysin seurattavan henkilön päivän työjärjestyksestä.

Vaasan lyseon lukion opiskelija seuraamassa VAMK:n tekniikan alan opetusta yhdessä VAMK:n opiskelijan kanssa.

Kun ammattikorkeakouluun tutustujat oli saatettu matkaan, kampukselle saapuivat Vaasan yliopistoon tutustujat. Kaikille Vaasan yliopiston opintoihin tutustuville opiskelijoille saatiin rekrytoitua yliopisto-opiskelija, jonka kanssa he pääsivät viettämään TET-päivää. Korkeakouluopiskelijat opiskelivat kauppatieteen, tuotantotalouden- ja tietojärjestelmätieteen, sekä energia- ja informaatiotekniikan koulutusohjelmissa. YliopistoTET sisälsi lukiolaisten osalta muun muassa kampuksella kiertelyä, luentoja ja Lukion Työelämäkumppanit- hankkeen kustantaman opiskelijalounaan.

Joukko Vaasan lyseon lukiolaisia aloittelemassa yliopistoTET-päivää.

Iltapäivällä kaikki Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET:n osallistuneet lukiolaiset kokoontuivat yhteiseen koontitilaisuuteen, jossa kartoitettiin TET-päivän antia. Opiskelijat jakoivat kokemuksia toisilleen ja vastasivat pistetyöskentelyssä toistensa kanssa keskustellen TET-päivää koskeviin kysymyksiin. Tässä otteita pistetyöskentelyn kysymyksistä ja vastauksista:

Mitä kaikkea uutta näit tänään?
Opetustilanteita, kampuksen, miten koneiden poikkileikkaus piirretään, laboratorion, koulun ruokalan…

Koetko, että TET-päivä lisäsi jatko-opintovalmiuksiasi? Miksi?
”Kyllä, koska sain enemmän tietoa alasta. Varmisti päätöstäni.”
”Vertaa siihen, että istuisit kotona.”
”Joo, koska näki millaista opiskelu oikeasti on, ettei tartte jäädä mitään harhakuvia.”

Mihin kaikkialle tutustumastasi koulutusohjelmasta voi työllistyä?
Erilaisia vastauksia riippuen alasta…

Tärkein asia mitä opit tänään?
”Ei ole niin vakavaa.”
”Opiskelu on erilaista, kun lukiossa, kun lukujärjestykset voivat muuttua joka viikko ja itsenäinen opiskelu on täällä suuremmassa roolissa. Jos jaksaa olla kiinnostunut, niin opinnoissa kyllä pärjää.”
”Riittää erilaisii taphtumia melkein joka lähtöön.”
”Opiskelutuen saaminen ja säästäminen.”
”Lisätietoa opintojen rakenteesta ja laboratoriosta.”

Suosittelisitko TET-päivää kaverillesi? Miksi, miksi et?
”Kyllä, koska se auttaa miettimään jatko-opintomahdollisuutta.”
”Suosittelisin, antaa hyvin tietoa ja on hyödyllisempää ku kotona oleminen.”
”Jos mikään ala ei kiinnosta niin kannattaa mieluummin jäädä kotiin siivoamaan keittiö ja nukkumaan.”

Ammattikorkeakoulu- ja YliopistoTET:n osallistuneita lukiolaisia päivän lopussa pidetyssä yhteisessä koontitilaisuudessa.

Teksti: Taru Leikas
Kuvat: Taru Leikas

Comments are closed.