AAVA – Avoin väylä ammattiin

rahoittajat_esrelyvipuvoimaaAAVAlogo_word_varilHankkeen tavoitteena on kehittää maakuntarajat ylittävä avointen ammatillisten ja niitä täydentävien yleissivistävien opintojen koulutustarjotinmalli. Se tarjoaa oppijalle joustavan ja vaihtoehtoisen tavan hankkia opinnoissa sekä työelämässä tarvittavaa osaamista. Nuoret ja aikuiset voivat valita opintoja usean eri koulutusorganisaation avointen opintojen koulutustarjonnasta.

Opiskelu tapahtuu erilaisissa verkko-oppimisen ympäristöissä joko itsenäisesti tai opettajan johdolla. Opiskelussa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia etäopetuksen menetelmiä ja välineitä. Avoimia opintoja tullaan markkinoimaan Avoimet ammatilliset opinnot -sivustolla. Kehittämistyön etenemistä voit seurata AAVAn blogista.

Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret ja aikuiset,
jotka ovat koulutuksen ja työelämän ulkopuolella ja haluavat kehittää itseään ja/tai parantaa asemaansa työnhakijana
– jotka ovat koulutuksessa ja haluaisivat opiskella laaja-alaisemmin ja/tai monipuolisemmin

Kohderyhmänä ovat myös oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä muut nuorten ja aikuisten ohjauksesta vastaavat tahot.

Hankkeen toteuttavat:
Turun kaupungin sivistystoimiala / Turun ammatti-instituutti aikuiskoulutus, Turun Iltalukio ja Turun suomenkielinen työväenopisto
Turun Aikuiskoulutussäätiö / Turun aikuiskoulutuskeskus
Salon seudun koulutuskuntayhtymä / Salon seudun ammattiopisto
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä / Novida – ammattiopisto ja lukio
Helsingin kaupungin opetusvirasto / Stadin ammattiopisto
Länsirannikon Koulutus Oy WinNova

Hankkeen rahoituksesta vastaavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus ja toteuttajaorganisaatiot. Toukokuussa 2015 alkanut hanke päättyy 31.12.2017.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Jaana Kilpinen
Turun kaupungin sivistystoimiala, projektitoimisto
p. 050 428 3154, jaana.kilpinen@turku.fi