Turun ammatti-instituutissa opiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta ympäri vuoden

Off

Turun ammatti-instituutti lähti mukaan 6Aika: 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hankkeeseen, joka tuki TAIn sekä Turun kaupungin strategisia tavoitteita. TAIssa näkyvät toimenpiteet keskittyivät viiden eri fyysisen ja digitaalisen oppimisympäristön kehittämiseen: Osaamiskeskus Oppimo, yrittäjyyden oppimisympäristö Wisio, Koululaiva S/S Bore, Hyvinvointiteknologian simulaatiotila sekä digitaalinen oppimisympäristö eTAI. Hanke päättyi joulukuussa 2020 ja oppilaitokseen juurtuneet oppimisympäristöt ja toimintamallit mahdollistavat nyt opiskelijalle erilaisia vaihtoehtoja henkilökohtaisten oppimispolkujen rakentamiseen.

Osaamiskeskus Oppimot ovat uudenlaisia fyysisiä oppimisympäristöjä TAIn sisällä, jotka tarjoavat matalan kynnyksen ohjauspalvelua neljässä koulutalossa. Opiskelija saa tukea opintojen sujuvoittamiseen mm. yhteisissä tutkinnonosissa, mikä tarjoaa vaihtoehtoisen tavan edistää opintoja työelämäjaksojen aikana. Oppimoissa opiskelija saa myös tukea ja ohjausta mm. ammatillisten verkko-opintojen tekemiseen. Korkeakoulumaailmasta siirrettiin ajatus tenttiakvaariosta ammatilliselle puolelle, mikä tukee entisestään sitä, että jo opittua ei tarvitse opiskella uudestaan.

Yritys- ja työelämäyhteistyö on ollut 365/12-hankkeen yksi poikkileikkaava toimintakokonaisuus. Yritys- ja työelämäyhteistyötä on tehty mm. hyvinvointiteknologian simulaatiotilan kehittämisessä. Tilaan on hankittu ajantasaista laitteistoa kuntouttavan hoitotyön ja teknologia-avusteisen opetuksen toteuttamiseen. Yhteistyössä teknologiayritysten kanssa on toteutettu koulutus- ja messutapahtumia. Työelämäyhteistyötä on tehty myös yrittäjyyden oppimisympäristö Wisiossa. Opiskelijat saavat testata liikeideoitaan ja kehittää liiketoimintasuunnitelmia saaden palautetta yrittäjyyden valmentajilta sekä työelämän edustajilta. Leiritoiminta tukee opiskelijoiden yrittäjämäistä toimintaa kaikilla koulutusaloilla.

Koululaiva Borea on kehitetty ympärivuotiseksi opetustilaksi hankkeen aikana, mikä mahdollistaa opiskelun mm. kesäaikana. Työelämälähtöinen oppimisympäristö toimii asiakasrajapinnassa antaen erilaista näkemystä palveluiden ja opetuksen kehittämiseen. Boren kehittämisessä on hyödynnetty myös lisättyä todellisuutta. S/S Boren ensimmäinen kapteeni toivottaa opiskelijat ja matkailijat tervetulleiksi laivaan aurajokirannassa. Boren maskotin, Aulis-karhun, voi nyt myös löytää laivan edustalta. Laivan sisätiloissa Aulis myös perehdyttää työelämäjaksoille tulevia opiskelijoita. Lisätyn todellisuuden toteutus on osa Åppi-sovellusta.

Digitaalisten ja virtuaalisten oppimisympäristöjen merkitys on kasvanut hankkeen aikana. TAIssa perustettiin digitaalinen oppimisympäristö eTAI ja laadittiin laatukriteerit, joiden avulla taataan verkko-opintojen laatu. eTAI:n verkkomateriaalin tuotantoa koordinoimaan on perustettu tuotantotiimi, joka vastaa verkko-opintojen laadusta, saavutettavuudesta ja selkokielisyydestä.

Ammatillisen oppilaitoksen on oltava aina avoin, koska työelämäjaksoille mennään vuoden ympäri eikä enää kausittain. Myös työelämässä osaajia tarvitaan vuoden jokaisena päivänä 365/12. Opintojen avoimuus ja joustavuus vastaavat yritysten nopeisiin rekrytointitarpeisiin sekä madaltavat kynnystä oppilaitoksen ja yrityksen välillä. Malli mahdollistaa opiskelun nopeammin, paremmin, ketterämmin.

 

 

 

Turun ammatti-instituutin rehtori Päivi Lehtinen kertoo, kuinka TAIssa mahdollistetaan opiskelu ajasta ja paikasta riippumatta:

Koko hankkeen tavoitteena oli kehittää malli, joka mahdollistaa opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Malli löytyy osoitteesta:
https://www.polkuammattiin.fi/

Lisätietoa hankkeesta:

Päättynyt: Aina avoin ammatillinen oppilaitos – 365/12

Lisätiedot:
Annina Laaksonen
Projektipäällikkö
p. 040 637 4755
annina.laaksonen@turku.fi