Kohti valtakunnallista palvelua: avoimet ammatilliset opinnot

Off

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla.

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu on kehitetty valtakunnalliseen käyttöön eri oppilaitosten yhteistyönä AAVA – Avoin väylä ammattiin hankkeessa vuosina 2015–18. Palvelun kehittämiseen osallistui lähes 2 000 nuorta ja aikuista yhdessä oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä ohjauspalvelujen asiantuntijoiden kanssa. Hanke nimettiin vuonna 2018 Suomen ehdokkaaksi Euroopan komission jakaman European Funding for Excellence award -palkinnon saajaksi. Hanke saavutti kilpailussa toisen sijan.

Avoimia opintoja tarjoavat oppilaitokset vastaavat opintojen sisällöistä ja käytännön toteutuksesta. Palvelun yhteistyösopimuksen solmineet oppilaitokset omistavat palvelun ja vastaavat sen ylläpidosta yhteisesti. Palvelun ensimmäinen sopimuskausi päättyi 31.7.2020 ja uusi sopimuskausi alkoi 1.8.2020. Elokuussa palvelun tuottajaverkostoon liittyi mukaan uusia ammatillisia oppilaitoksia.

Palvelun kehittämistyötä jatkettiin sekä selvitettiin, mitä palvelun laaja valtakunnallinen käyttöönotto edellyttää Avoimet ammatilliset opinnot -hankkeessa (1.4.2018-31.12.2020). Hankkeen tavoitteena oli myös kehittää niitä sujuvia siirtymiä edistäviä toimintamalleja ja yhteistyömuotoja, joissa hyödynnetään avointen ammatillisten opintojen palvelua.

Ammatillisten oppilaitosten näkökulmasta tarve yhteiseen jakamiseen sekä älykkääseen resurssienhallintaan korostui koronakevään 2020 myötä. Palvelu toimii myös oppilaitosten sekä ammatillisen koulutuksen markkinointikanavana: palvelun kautta voidaan poluttaa uusia opiskelijoita ammatilliseen koulutukseen. Avoimia ammatillisia opintoja hyödynnettiin hankkeen aikana esimerkiksi VALMA-koulutuksessa, 10-luokilla ja työpajoissa. Näiden uusien yhteistyömuotojen kautta on mahdollistettu mm. sujuvat siirtymät koulutukseen. Palvelussa tarjolla olevia opintoja on hyödynnetty aktiivisesti ja palvelu on tarjonnut kenelle tahansa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista. Avoimet ammatilliset opinnot eivät ole enää tulevaisuuden ammatillista koulutusta vaan arkipäivää.

Mikä palvelussa on hyvää?

”Mahdollisuus tehdä opintoja omaan tahtiin ja oman kiinnostuksen mukaisesti.”

”Etäopiskelumahdollisuus, mahdollisuus tutustua ammatillisiin opintoihin.”

Selvitys ja toimenpide-ehdotukset:
https://bit.ly/aavo2020

Avoimet ammatilliset opinnot palvelu:

https://www.aavo.fi/

Lisätietoja hankkeesta:

Projektipäällikkö Annina Laaksonen
p. 040 637 4755
annina.laaksonen@turku.fi

Lisätietoja palvelusta:

Palvelun hallinnoija Anne Aksentjev
p. 044 907 3005

anne.aksentjev@turku.fi