Kokemuksia harjoittelusta

Off

Millaista on työharjoittelu Turun kaupungin sivistystoimialan projektitoimistossa? Niina Laatikainen oli työharjoittelussa kesällä 2020 ja kertoo nyt kokemuksiaan harjoittelusta.

Kuka olet?

Olen Niina, erityispedagogiikan maisterivaiheen opiskelija Turun yliopistosta. Sivuaineinani olen opiskellut yleistä kasvatustiedettä, psykologiaa, sukupuolentutkimusta ja kulttuurintutkimusta. Muutama vuosi sitten otin irtioton yliopisto-opiskelusta hetkeksi ja opiskelin keramiikka-artesaanin perustutkinnon. Olen siis aika luova tyyppi ja innokas oppimaan uutta. Tulevaisuudessa haluaisin työskennellä koulutuksen kehittämisen parissa erilaisissa tehtävissä, myös koulutussuunnittelu, koulutukseen liittyvät projektit ja järjestötyö kiinnostavat minua.

Millaisia työtehtäviä pääsit tekemään harjoittelussasi?

Työharjoitteluni keskittyi Erityisesti lukiossa -hankkeeseen, jonka tavoitteena on kehittää lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistyönä lukioihin toimintamalleja ja menetelmiä, joilla voidaan tukea lukiolaisia opintojen etenemiseen liittyvissä vaikeuksissa. Pääsin osallistumaan projektiryhmän toimintaan, sain olla mukana suunnittelemassa Turun lukiokoulutuksen ohjaus- ja tukitoimien toimintamalleja, toimitin hyvien käytäntöjen kuvauksia hankkeen nettisivulle sekä olin mukana lopputuotteiden suunnittelussa ja tekemisessä. Tehtäviä oli monipuolisesti ja sain olla mukana erityisesti hankkeen loppuvaiheeseen liittyvässä, tuloksia kokoavassa työssä.

Mikä oli parasta harjoittelussa?

Harjoittelussa ehdottomasti parasta oli päästä suunnittelemaan ja pohtimaan yhdessä muiden hankkeessa mukana olevien ammattilaisten kanssa lukiokoulutuksen tukitoimien kehittämistä. Yhdessä pohdiskelu ja työskentely olivat opettavaisia ja uusia näkökulmia avaavia. Esimerkiksi pedagogisen tuen mallin suunnitteleminen Turun lukioihin oli mielenkiintoista ja antoisaa, koska pääsin soveltamaan erityispedagogiikan opintoja suoraan käytäntöön. Opin myös paljon uutta projektityöskentelystä ja siitä, mitä kaikkea se pitää sisällään.

Suosittelisitko projektitoimistoa harjoittelupaikkana?

Suosittelisin ehdottomasti projektitoimistoa harjoittelupaikkana erityisesti sellaisille henkilöille, jotka ovat koulutuksen suunnittelusta ja kehittämistyöstä kiinnostuneita. Pääset tutustumaan projektityöskentelyyn mukavassa ilmapiirissä. Minut otettiin hyvin vastaan porukkaan ja perehdyttäminen onnistui myös etänä mallikkaasti. Minuun myös luotettiin työntekijänä ja sain mielenkiintoisia sekä vastuullisia työtehtäviä.

Kiitän koko projektitoimiston väkeä sekä erityiset kiitokset mahtaville ohjaajilleni!

– Niina Laatikainen