Perustaitoja tukemalla ammattiin

Off


Mitä perustaitoja ammatillisen tutkinnon suorittaminen vaatii? Entä mikä taitotaso perustaidoissa on riittävä, jotta tutkinnon suorittaminen onnistuu? Ja mitä ne niin sanotut perustaidot oikein ovat? Siinäpä kysymyksiä, joita yritetään ratkoa toukokuussa 2019 alkaneessa Perusta-hankkeessa.

Perusta-hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen, tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien heikot perustaidot ja kehittää toimintamalleja näiden tukemiseen. OECD:n aikuisten osaamista arvioinut kansainvälinen aikuistutkimus (PIAAC) on määritellyt perustaidoiksi lukutaidon, numeraaliset taidot sekä tieto- ja viestintätekniikkataidot.

TAI:n hanketoimenpiteet ovat keskittyneet opiskelijoiden tukemiseen arjessa. Monella alalla on järjestetty erilaisia tukipajoja, joissa opiskelija on saanut yksilöllisempää ohjausta. Lisäksi hyödylliseksi on koettu tunneilla annettava lisätuki. Peltolassa opettaja Timo Laitinen on toteuttanut tukipajoja sekä ollut tukemassa opiskelijoita tunneilla. Esimerkiksi puualalla hän konkretisoi matematiikan sisältöjä pienoismallien avulla.

– Pienoismallirakentaminen auttaa hahmottamaan rakennettavaa kokonaisuutta, helpottaa matemaattisen ajattelun (hoksaamisen) kehittymistä ja saa aikaan onnistumisia sekä kohottaa matikkaitsetuntoa. Opiskelijoiden kanssa toteutettavat yhteiset projektit vahvistavat myös molemminpuolista arvostavaa vuorovaikutusta, kertoo Laitinen.

Sosiaali- ja terveysalan opettaja Henna Nieminen on kehittänyt kevään aikana perustaitoja kehittävän valmennuksen verkkoon. Kurssi on tehty moodleen ja se on sekä TAI:ssa opiskelevien että mahdollisten opiskelijoiden käytössä.

– Kurssin avulla voidaan tukea ja helpottaa koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien pääsyä koulutukseen sekä lyhentää työelämään siirtymiseen kuluvaa aikaa, kun perustaitoja harjoittelee jo ennen koulutusta. Kurssi tukee opiskelijaa ja ohjaajaa tunnistamaan perustaitoihin liittyviä haasteita tai ottamaan niitä puheeksi, Nieminen kertoo.

Lisäksi hankkeessa on päivitetty yhteistyössä Smart and Wise Turku -hankkeen kanssa Työelämän pelikäsi -opas työhaun tueksi. Opasta jaetaan syksyn aikana TAI:n yksiköihin.

Työelämän pelikäsi -oppaan verkkoversio:
https://issuu.com/turunviestinta/docs/turku_pelik_sikirja-web

Perusta-hankkeen tavoitteena on helpottaa heikot perustaidot omaavien siirtymistä ammatilliseen koulutukseen ja tunnistaa ammatillisessa koulutuksessa jo opiskelevien perustaitojen puutteet. Perustaitojen opiskelulla tuetaan ammatillisen tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamista oppilaitos- ja työelämäympäristössä. Hankkeen hallinnoivana organisaationa toimii Turun kaupungin sivistystoimiala ja sitä rahoittaa ESR sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.