Vaasan lyseon lukiossa tutustuttiin avaruusdataan ja avaruustalouteen Startup Space -leirillä

Vaasan lyseon lukiossa tutustuttiin avaruusdataan ja avaruustalouteen Startup Space -leirillä

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin Vaasan yliopiston Kvarken Space -hankkeen kanssa yhteistyössä Startup Space -leiri 7—8.9.2020. Startup Space -leiri toteutettiin Nuori Yrittäjyys ry:n NY 24h -leirin konseptilla. Leirin vetäjinä toimivat leiritutorit, jotka valmistelevat leirin ja oppivat projekti- ja henkilöstöjohtamisen taitoja.

Leirillä KvarkenSpace -hanke esittäytyi Vaasan yliopiston professori Heidi Kuusniemen ja Antti Kinnusen johdolla. He esittelivät etänä Kvarken Space –hankkeen tavoitteita ja toimintaa sekä kertoivat satelliittidatan käyttömahdollisuuksista avaruustaloudessa. Lopuksi he antoivat haasteen opiskelijoille keksiä uutta liiketoimintaa, joka liittyi avaruusdatan hyödyntämiseen.

Ennakkotehtävänä ennen leiriä oli selvittää leirin teemaan liittyviä keskeisiä käsitteitä, kuten startup-yritys, kiertotalous, digitalisaatio ja avaruustalous sekä pohtia minkälaisia uusia mahdollisuuksia nämä tuovat yrityksille harjoittaa liiketoimintaa. Ennakkotehtävänä oli myös tutustua etukäteen Vaasan yliopiston Kvarken Space -hankkeeseen.

Leirin aikana opiskelijat kehittävät ryhmissä Vaasan ylipiston Kvarken Space –hankkeen antamaan haasteeseen liikeidean ja liiketoimintamallin kuvitteellisen yritystoiminnan perustaksi. Liikeideaa kehitetiin leirin aikana eteenpäin rastitehtävien kautta yhdessä asioita työstäen. Samalla opittiin yrittäjyyden perusteita, kuten liikeideointia, markkinointia ja itsensä likoon laittamista sekä tiimityötä. Samalla opiskelijat pääsivät kurkistamaan, mitä Vaasan yliopistossa tapahtuu ja minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia liittyy digitalisaatioon ja avaruustalouteen. Yrittäjyyskasvatuksen leiri palveli liiketalouden, mutta myös teknologia-alan yliopisto-opintoihin tutustumista.

Lopuksi leirillä kehitetyt ideat esitetiin leirin päätöstilaisuudessa muille ryhmille. Heidi Kuusniemi ja Antti Kinnunen olivat mukana etänä päätöstilaisuudessa ja antoivat palautetta pitchauksista ja palkitsivat parhaat työt.

Teksti ja kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.