TYÖELÄMÄTAITOJEN KLINIKKA LUKIOLAISLLE

TYÖELÄMÄTAITOJEN KLINIKKA LUKIOLAISLLE

Turun AMK-opiskelijat järjestivät kaksi työelämätaitojen klinikkaa lukiolaisille

Turun ammattikorkeakoulun Tekniikka ja liiketalous –tulosalueen (TELI) uudet opiskelijat suorittavat kaikki ensimmäisenä lukukautena Projektipaja-opintojakson. Uudet opiskelijat jaetaan n. 15 hengen ryhmiin, joissa kaikissa on opiskelijoita TELIn eri koulutuksista. Näin Projektipajaryhmät ovat monialaisia. Pajaryhmät saavat toimeksiannot ammattikorkeakoulun hankkeilta. Lukion työelämäkumppanit antoi projektipajoille kaikkiaan kolme toimeksiantoa, joista yksi oli Työelämätaitojen klinikka. Toimeksianto muotoiltiin seuraavasti:

Projektipajan tavoitteet ja tehtävät

Tavoitteena on antaa lukiolaisille tietoa ja valmiuksia työnhakuun liittyvissä asioissa: esim. mitä työelämätaidot ovat, mitä työelämätaitoja lukiolaisten tulee hallita, miten työpaikkaa haetaan.

 Tehtävänä on:

  • järjestää loka-marraskuussa 3-4 tuntia kestävä työelämätaitojen klinikoita lukiolaisille siten, että mukana on yritys-/työelämäkontakti; esim. verotoimisto, rekrytointiyritys.

Pajalaiset ovat itse yhteydessä Turun/ Turun seudun lukioihin sekä yrityksiin.

 

  • suunnitella kolme eri vaihtoehtoista työelämäklinikkaa ja toteuttaa näistä vähintään kaksi toimeksiantajan hyväksymänä. Mikäli lukiolaisia on paljon, on mahdollista toteuttaa kaikkikin vaihtoehdot.

 

  • laatia toimeksiantajalle tallennettu esitys (video ja kirjallinen esittely) vähintään kahdesta toteutetusta klinikasta.

Projektipaja-opintojakson tavoitteena on opettaa amk-opiskelijoille projektityöskentelyn periaatteita sekä antaa käytännön kokemus projektin toteuttamisesta.  Toimintaa ohjaa kussakin pajassa oma opiskelijaohjaaja, joka on itse aikaisemmin suorittanut Projektipaja-opintojakson sekä opettajaohjaaja, jolla on ohjattavanaan yhteensä neljä eri projektipajaa.

Työelämätaitojen klinikka –pajassa opiskelijat laativat projektisuunnitelman sekä opiskelivat projektinhallintaa lukupiirimenetelmällä ns. Pajapiireissä. Lisäksi opiskelijat laativat toimeksiannostaan n. 15 minuutin pituisen esityksen sekä posterin, jolla he jakoivat tietoa omasta pajastaan. Toimeksiantajalle opiskelijat luovuttivat kaiken mahdollisen konkreettisen materiaalin, jonka he tuottivat, esim. videoita, klinikoilla toteutettujen leikkien ohjeita sekä esitystensä Power Point- materiaaleja.

Projektipajalaiset kokoontuvat

Projektipajalaiset olivat yhteydessä Turun ja Turun seudun lukioihin. Samoin he kartoittivat mahdollisia yrityksiä ja organisaatioita, joista he saisivat työelämän edustajan klinikoille. Lukioiden mukaan saaminen osoittautui melko haastavaksi, mutta lopulta mukaan tulivat Luostarivuoren Lyseon lukio Turusta ja Naantalin lukio Naantalista. Naantalissa pidetyn klinikan työelämäedustajaksi tuli Yleinen työttömyyskassa YTK, josta paikalla olivat työttömyysturvaneuvoja Johanna Laatu ja markkinointiassistentti Elli Lindgvist. Luostarivuoren Lyseon lukiossa työelämää edusti Turun kaupungin rekrytointisuunnittelija Milla Rauta. Klinikat pidettiin marraskuussa 2019.

Työelämätaidot –klinikan ohjelma Luostarivuoren Lyseon lukiossa 

Luostarivuoren Lyseon lukiossa pajalaiset toteuttivat rastikerroksen, jonka avulla he saivat vinkkejä työnhakuun. Kierrokseen kuului viisi erilaista toiminnallista rastia:

  1. Rasti – Sanan ja selityksen yhdistäminen
  2. Rasti – CV-palapeli: tehtävänä koota mahdollisimman hyvä CV annetuista palasista
  3. Rasti – Still-kuva työelämäntilanteista: tehtävänä muodostaa mahdollisimman monta still-kuvaa erilaisista työelämäntilanteista
  4. Rasti – Työhaastattelu: tehtävänä vastata mahdollisimman nopeasti mahdollisimman moneen työhaastattelukysymykseen
  5. Rasti – Pallopeli: tehtävänä heittää paloa ja sijoittua eri työelämän tehtäviin, kuten harjoittelija, palkallinen tai esimies
  6. Rasti – Kahoot työntekijän oikeuksista: tehtävänä yhteisvoimin suorittaa Kahoot, joka käsittelee työelämää ja työntekijän oikeuksia

 

Rastien lisäksi Luostarivuoren lukion oppilaat osallistuivat työhaastatteluun, jossa Turun kaupungin rekrytointisuunnittelija Milla Rauta haastatteli heitä ja antoi vinkkejä hyvään työhaastatteluun.

 

Työelämätaidot –klinikan ohjelma Naantalin lukiossa 

Naantalin lukiossa projektipajalaiset pitivät ensin esityksen työelämätaidoista. Esityksessä he  aktivoivat lukiolaiset miettimään tärkeitä työelämätaitoja:

Tämän jälkeen projektipajalaiset kertoivat mm. hyvistä käytöstavoista, pukeutumisesta työelämässä, täsmällisyydestä ja luovasta ajattelutaidosta:

 

AMK-opiskelijoiden esitys jatkui sosiaalisten taitojen esittelyllä sekä päättyi työnhakuun liittyvien taitojen esittelyyn:

Seuraavaksi olivat vuorossa työttömyysturvaneuvoja Johanna Laatu sekä markkinointiassistentti Elli Lindqvist Yleisestä työttömyyskassasta YTK:sta. He kertoivat työttömyyskassan toiminnasta sekä mahdollisuuksista saada apua ongelmatilanteissa. Esittelyn jälkeen lukiolaisilla oli mahdollisuus keskustella heidän kanssaan esim. työttömyyteen ja työttömyystukeen liittyvistä asioista.

Klinikan Naantalissa päätti bingo, jossa lukiolaiset itse täyttivät bingokorttinsa klinikan aikana esiintyneillä termeillä. Bingo pelattiin amk-opiskelijoiden opastuksella.

Amk-opiskelijat kuvasivat klinikkatapahtumista myös videon https://drive.google.com/open?id=1eWMPEyGh-5eFGtx2wzOhkBUyf8FzXZu3 . Video havainnollistaa lukiolaisten toimintaa rasteilla Luostarivuoren lyseon lukiossa sekä Naantalin lukiossa toteutettua esittelyluentoa ja bingoa.

Työelämäkilinikoita amk-opiskelijat tekivät tunnetuksi myös posterillaan ammattikorkeakoulun kaikkien projektipajojen posterinäyttelyssä.

Comments are closed.