S/S BOREN ENSIMMÄINEN KAPTEENI TERVEHTII TULIJOITA AURAJOKIRANNASSA

Off
Fredrik Stefanus Karlsson, S/S Boren ensimmäinen kapteeni, herää henkiin AR-ympäristössä osana uutta lisätyn todellisuuden sovellusta.

 

 

S/S Boren edustalla oleva uusi 3D-objekti on osa åppi-sovellusta. Sovelluksen avulla kuulee mielenkiintoisia faktoja laivasta ja sen historiasta kapteeni Karlssonin kertomana.

Turussa kehitetty åppi on lisätyn todellisuuden oppimissovellus, joka liikuttaa oppilaita ja opiskelijoita Aurajokirannassa ja esittelee tuntemattomia tarinoita Turusta. Sovelluksesta on saatavilla suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Sisällöt löytyvät sovelluksen opastamista pisteistä Aurajokirannassa.

Mobiilisovelluksen karttanäkymä ohjaa käyttäjän sisältöjen luo ja lisätyn todellisuuden tilassa pääsee 3D-malleja tarkastelemaan osana kaupunkikuvaa sekä tutustumaan niihin kytkettyihin tietoihin. Sisällöntuottajille on oma editorinsa, jonka avulla he valitsevat halutut sijainnit sisällöille sekä syöttävät niiden tiedot. Objektin mallintamisesta vastasi turkulainen Panic Marketing Oy ja sovelluksen teknisestä toteutuksesta turkulainen CTRL Reality Oy.

Lisättyä todellisuutta hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa koululaiva S/S Borella

Boren ensimmäinen kapteeni on oiva esimerkki siitä, kuinka menneisyys ja historia saadaan näkyviin lisätyn todellisuuden avulla. S/S Boren ensimmäinen kapteeni on kehitetty osana 365/12 – Aina avoin ammatillinen oppilaitos -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää malli ammatillisesta oppilaitoksesta, jossa opiskelu on aina mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

Ilmaisen mobiilisovelluksen voi ladata sovelluskaupoista ja se sopii esimerkiksi historian, biologian, kuvataiteen ja kielten opetukseen niin peruskouluissa kuin toisen asteen oppilaitoksissakin.

Turun ammatti-instituutti aloitti vuoden 2018 alussa opetustoiminnan museolaiva S/S Boressa. Ammatti-instituutille siirtyivät tuolloin laivan hostel-, aamias- ja kokoustoiminta. Kokous- ja konferenssipalveluina asiakkaille voidaan räätälöidä erilaisia paketteja yksilöllisiin tarpeisiin. Laivahostel S/S Bore valittiin Suomen Parhaaksi Hostelliksi 2020.