Ytot yhdessä syksyyn

Off

Syyskuun viimeinen perjantai oli Turun Ruissalon kylpylässä pyhitetty ammatillisen koulutuksen yhteisten opintojen opettajille. Noin sata varsinaissuomalaista ja satakuntalaista opettajaa kokoontui yhteen verkostoituen ja pohtien yhteisten tutkinnon osien merkitystä uudistuneessa ammatillisessa koulutuksessa.

Tilaisuuden avannut Turun ammatti-instituutin rehtori Päivi Lehtinen kertasi puheenvuorossaan, millaista yhteistä kehittämistä ja täydennyskoulutusta alueen yto-opettajilla on ollut, ja millaisin ajatuksin on tarkoitus jatkaa yhteistyötä tästä eteenpäin. Hän painotti, että nyt järjestetty yhteinen tilaisuus on vain lähtölaukaus alueellisen yto-opettajien verkoston toiminnalle.

Verkostoitumispäivän osallistujia johdatteli tulevaisuuteen Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen Johanna Ollila, joka puheenvuorossaan painotti yhteisten tutkinnon osien merkitystä erityisesti tulevaisuuden työelämässä.

–  Osaamistarpeen muutokset vaativat uudenlaisia koulutusalojen ylittämisiä, peräänkuulutti Ollila. Hän muistutti opettajia myös siitä, että oppilaitoksissamme opiskelevat eivät ole vain työelämän uusintajia, vaan myös sen uudistajia. Juuri tähän oppilaitosten pitäisi panostaa ja antaa eväitä.

Iltapäivän Hyvät käytännöt -kävelyllä osallistujat pääsivät tutustumaan aurinkoisessa syyssäässä kymmeneen eri pisteeseen, joissa opettajille esiteltiin esimerkkejä oppimisympäristöistä sähköisiin opintoihin ja koulupudokkuuden ehkäisyyn.

Happihyppelyn jälkeen osallistujat kokoontuivat vielä kuuntelemaan työelämän mielipiteitä tulevaisuuden osaamistarpeista ja mitä se vaatii oppilaitoksilta. Paneelimuotoisessa keskustelussa mielipiteitään kertoivat Turun Osuuskaupan henkilöstöjohtaja Marja Kyllönen, KunaLoop Corporation Oy Ltd:n toimitusjohtaja Tero-Juhani Kojo ja Liedon kunnan varhaiskasvatuksen opettaja Kati Jokinen.

Työelämän kommenteissa painottuivat paljolti samat osaamistarpeet, joita oli käsitelty jo aiemmissa puheenvuoroissa: työelämä- ja yhteistyötaidot, kyky ja halukkuus oppia uutta ja ihmistyön tunnetaidot. Panelistit muistuttivat, että työelämä on jatkuvassa muutoksessa, ja muutokseen vastataan parhaiten monipuolisella koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä ja keskustelulla. Lisäksi he painottivat puheenvuoroissaan jatkuvan oppimisen merkitystä.

Yhteisten tutkinnon osien alueellisen yhteistyön kick off -tilaisuus osoitti, miten tärkeää verkostoituminen ja alueellinen yhteistyö on. Jatkoa seuraa.