Tekniikasta tie toiveammattiin!

Off

Tekniikan alan ammattiin opiskelevat nuoret ovat merkittävässä roolissa oman alansa esiin nostamisessa, vanhentuneiden mielikuvien muuttamisessa sekä yksilöllisten urapolkujen kertomisessa. Nuorten avulla, heidän näkökulmastaan ja -toimintatavoillaan suunnitellaan tekniikan alan markkinointia ja vetovoiman lisäystä Lounais-Suomessa.

Yhtenä markkinointikanavana opiskelijoille järjestetään markkinoinnin workshopeja, joiden tavoitteena on luoda nuorille suunnattua uudenlaista markkinointimateriaalia tekniikan ja valmistavan teollisuuden koulutusaloista. Opiskelijat suunnittelevat itse markkinointimateriaalia ja -kampanjaa peruskoulun päättövaiheessa oleville nuorille, jotka ovat vasta pohtimassa omia ammatinvalintojaan. Workshopin vetäjinä toimii markkinoinnin asiantuntijoita, ja työpajan jälkeen työskentelyä jatketaan oppilaitoksissa.

Tekniikan alojen vetovoimaa nuorten avulla ovat lisäämässä Lounais-Suomen seitsemän ammatillista oppilaitosta (Turun ammatti-instituutti, Novida, Raseko, Salon seudun ammattiopisto, TAO, WinNova, Sataedu) Turun ja Porin ammattikorkeakoulut sekä Koneteknologiakeskus Turku. Toiminta on osa LiVe – Lisää vetovoimaa -projektia, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus ja toteuttajaorganisaatiot.

Hankkeella vastataan Turun seudun elinkeinoelämän tarpeisiin saada osaavaa työvoimaa, vahvistaa työmarkkinoille siirtyvien matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja lisätä kiinnostusta teknologia-alan opiskelua kohtaan. Se on myös osa STEAM Turku -toimintaa.

Tervetuloa seuraamaan nuorten työpajaa maanantaina 8.4.2019 kello 10 – 15 Turun AMK:n Sepänkadun atk-luokkaan (tila A24, Sepänkatu 1, 20700 Turku)! Workshopin pitäjänä on Merja Kärkkäinen (Visual Talk Design).

Lisätietoja:
Tuire Raudaskoski, projektipäällikkö,
Turun kaupunki, sivistystoimiala
p. 040 486 0835, etunimi.sukunimi@turku.fi