Lukion opettajat työelämäagentteina

Off

Turun lukioissa etsitään yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä, ja kehitetään heidän kanssaan uusia oppimisympäristöjä, yhteisiä projekteja ja työelämälähtöisiä lukiokursseja. Tänä keväänä 12 Turun lukioiden ”työelämäagenttia” lähtee yrityksiin kehittämään yhteistyötä osana Lukion työelämäkumppanit -hanketta, jossa ovat mukana myös Turun yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä lukiot Porista ja Vaasasta.

Turun lukiokoulutuksessa kokeillaan tänä keväänä lukion ”työelämäagentti”-mallia, jossa työelämäyhteistyöstä kiinnostuneet opettajat vierailevat yrityksissä ja kartoittavat yhteistyömahdollisuuksia sekä kehittävät ja kokeilevat uusia yhteistyömalleja käytännössä. Yritysten ja korkeakoulujen kanssa toteutettavien uudenlaisten lukiokurssien ideoimiseen, toteuttamiseen ja arvioimiseen osallistuvat myös lukio-opiskelijat.

– Ideana on se, että opettaja voi yrityksessä vieraillessaan päivittää tietojaan työelämästä ja katsoa, miten monipuolista yhteistyötä yritys voi koulun eri aineiden kanssa tehdä, kertoo mediaopettaja ja hankkeen koordinaattori Mattus Alsi.

– Sen lisäksi, että saa päivittää tietonsa työelämästä, tämä on hieno mahdollisuus ainerajojen ylittävään yhteistyöhön. Kiireisessä arjessa siihen ei aina riitä resursseja, vaikka halua olisikin. Uskon yritysyhteistyön avaavan opiskelijat näkemään, kuinka paljon ruotsin kielestä voi työelämässä olla hyötyä, sanoo Mikaela Friis, ruotsin opettaja Turun klassillisesta lukiosta ja yksi Turun lukioiden työelämäagentista.

Tavoitteena luonteva yritysyhteistyö

– Keskeisenä ideana on rakentaa sellaista lukioiden ja yritysten välistä kumppanuutta ja konkreettista yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia, kertoo hankkeen projektipäällikkö Jaana Kilpinen Turun kaupungin sivistystoimialalta.

– Tavoitteena on saada yritysyhteistyö luontevaksi osaksi lukiokursseja ja tarjota näin lukio-opiskelijoille ensikäden tietoa eri ammattien osaamisvaatimuksista ja työelämästä yleensä, Kilpinen jatkaa.

Työelämän yhä nopeammat rakenteelliset ja sisällölliset muutokset asettavat entistä suuremmat vaatimukset lukiossa opetettaville tiedoille ja taidoille, ja lukiolaisten on löydettävä nykyistä nopeammin paikkansa jatko-opinnoista ja työmarkkinoilta. Hankkeella vastataan myös Turun seudun elinkeinoelämän tarpeisiin saada osaavaa työvoimaa, vahvistaa työmarkkinoille siirtyvien matemaattis-luonnontieteellistä osaamista ja lisätä kiinnostusta teknologia-alan opiskelua kohtaan, ja se on osa STEAM Turku -toimintaa.