Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet Turun alueella

Off

Missä voi opiskella suomea? Miten kursseille pääsee? Entä mikä koulutus sopii juuri minun maahanmuuttajataustaiselle opiskelijalleni? Turun kaupungin nettisivuille on koottu selkeä kaavio seudun vieraskielisten koulutusmahdollisuuksista. Kaavio on helppokäyttöinen työväline esimerkiksi ohjauksen ammattilaisille, jotka miettivät sopivaa koulutuspolkua asiakkaalleen. Jokaisen kurssin kohdalla on mainittu sisällöt, vaadittava lähtötaso ja opetusta järjestävät tahot.

Turun seudun opetustarjonta on laaja, ja eritasoisia kursseja on paljon. Esimerkiksi suomen kielen alkeita voi opiskella monessa eri oppilaitoksessa usealla eri nimikkeellä: Jos peruskoulu on jäänyt suorittamatta lähtömaassa, sen oppimäärän voi opiskella Suomessa aikuisten perusopetuksen alku- ja päättövaiheen opintoina. Kotimaassaan kouluttautuneelle opiskelijalle on tarjolla nuorisotakuukoulutusta ja kotoutumiskoulutusta eri etenemisnopeuksilla sekä omaehtoisina että TE-toimiston tarjoamina koulutuksina.

Koulutuspolkukaavio eri opiskelumahdollisuuksista selkeyttää tarjonnan kokonaiskenttää ja helpottaa oikeanlaisen kurssin valintaa. Löydät sen sekä printattavana pdf-tiedostona että interaktiivisena sivuna osoitteesta http://www.turku.fi/paivahoito-ja-koulutus/aikuiskoulutus-ja-opistot/koulutusta-maahanmuuttajille.