Kielitietoisuuskoulutus Itämeren aalloilla 20.11.2018

Off

Varsinais-Suomen alueen opettajat pääsivät tutustumaan KT, yliopisto-opettaja Jenni Alisaaren johdolla kielitietoisuuteen ja kielitietoiseen opetukseen tiistaina 20.11.2018. Jo toistamiseen järjestetty koulutus keräsi opettajia yhteen seudun eri oppilaitoksista.

Päivän aikana selviteltiin, mitä kielitietoisuus koulussa tarkoittaa ja kuinka se näkyy koulun arjessa. Monet opettajat ovat jo tietämättään tehneet kielitietoista työtä, mutta paljon on silti vielä opittavaa. Jo edellisen kielitietoisuuskoulutuksen innoittamina oppilaitoksissa on pidetty koulutuksia kielitietoisuudesta ja materiaaleja on alettu selkokielistää. Kielitietoisesta koulusta hyötyvät kaikki opiskelijat kotitaustasta riippumatta.

Iltapäivän työpajaosuudessa koottiin yhteen hyviä käytäntöjä ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla kielitietoisuuden voi tehdä läpinäkyvämmäksi jokapäiväisessä työssä. Esiin nousivat muun muassa pelillisyys, opiskelijoiden vertaisopetus ja tilanteet, joissa opiskelija voi opettaa opettajaa joissain oppijalle tutuissa asioissa. Koulutuksen osallistujat painottivat, että on tärkeää erottaa arkinen kielenkäyttö opetus- ja ammattikielestä ja antaa opiskelijalle tarpeeksi aikaa prosessoida kuulemaansa ja lukemaansa. Myös opettajien oma jaksaminen ja jatkuva ammatissa kehittyminen nousivat puheenaiheiksi risteilyn aikana.

Koulutus järjestettiin osana Nuotta – Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille (ESR) ja Hyvä PORE – Positiivisen rakennemuutoksen tukeminen koulutuksen keinoin -hankkeita (OKM).