Ohjauksen paloa Turussa

Off

Turun ammatti-instituutti oli positiivisuutta pullollaan, kun parisenkymmentä ohjauksen ammattilaista eri aloilta kokoontui oppimaan Appreciative Inquiry- ja FireWorks-työskentelytapoja ja pelillisiä metodeja. Kahden päivän koulutuksessa opittiin uutta kokemalla ja itse toiminnallisuuteen heittäytyen.

 

Pelillisyys oli tärkeä osa koulutusta. Osallistujat pääsivät itse pelaamaan ja kokeilemaan. Esimerkiksi korttipeli, jossa säännöt yhtäkkiä muuttuivat, aiheutti hyvinkin erilaisia tuntemuksia pelaajissa. Osa pelaajista reagoi sopeutumalla uusiin sääntöihin ja osa puolestaan reagoi pitämällä puolensa. Pelillistämisen kautta osallistujat oivalsivat itse, kuinka paljon vahvemmin viesti jää mieleen ja kuinka paljon helpompaa myös oppiminen on. Koulutuksen ytimessä oli sisäisen palon löytäminen – ”Discover the fire within you!”

 

 

Appreciative Inquiry (AI) on Yhdysvalloissa 1980-luvulla kehitetty malli, jossa ongelmanratkaisulähtöisen lähestymistavan sijasta keskitytään vahvuuksista lähtevään muutokseen. Mallia on käytetty erityisesti organisaatioiden muutostilanteissa. Fire Works -ohjausmalli on AI-metodista Belgiassa kehitetty ohjausmalli, jossa positiivisten kokemusten ja niiden elementtien kautta pyritään löytämään työkaluja tulevaisuuden suunnitteluun. Mallia on hyödynnetty muun muassa uraohjauksen ja integraatioprosessien tukena.

 

Thomas More University Collegesta ja De Aanstokerij-järjestöstä Belgiasta tulleet kouluttajat kiittivät ryhmän innostunutta ja luovaa ilmapiiriä. – Olimme kuulleet, että suomalaiset ovat hiljaisia, mutta tämä ryhmä ei ainakaan vastannut tätä mielikuvaa, kuvaili Karel Van Bouchaute Thomas More University Collegesta.

 

Koulutuksen järjesti AboaNova-hanke yhteistyössä belgialaisen Plai 2.0 -hankkeen kanssa.