Monikulttuurinen herkkuhetki – yhteistyötä työelämän kanssa

Off

Monikulttuurinen aikuisopiskelijaryhmä, jonka tavoitteena on valmistua toimitilahuoltajan ammattiin maaliskuussa 2019, kutsui työelämän edustajia iloiseen iltapäivähetkeen, jossa opiskelijat esittelivät kulttuurejaan ja opintojaan sekä tarjoilivat keväisiä mocktaileja ja kansainvälisiä pikkuherkkuja. Tilaisuuden tavoitteena oli tutustua ja kehittää työelämän ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä vapaan keskustelun merkeissä sekä kerätä tietoa työssäoppimiseen liittyen. Lisäksi tärkeänä tavoitteena oli edistää opiskelijoiden työllistymistä – antaa heille rohkeutta kohdata työelämän edustajia ja mahdollisuus kertoa omasta kulttuuristaan ja ajatuksistaan opintoihin ja suomalaiseen työelämään liittyen.

 

Kutsutut olivat pääasiassa puhdistuspalvelualan työpaikkojen esimiehiä ja työpaikkaohjaajia sekä TE-palvelujen virkailijoita, toki opiskelijoiden perheenjäsenetkin toivotettiin tervetulleiksi tutustumaan koulun toimintaan. Tilaisuudessa kävi 36 vierasta. Tilaisuudessa kerätyn kyselylomakkeen pohjalta voidaan työelämän toiveet työssäoppimisjaksoihin ja ohjaukseen liittyen tiivistää seuraavasti:

 

  • Sopivin ajankohta työssäoppimiselle on, kun asioita on ensin opiskeltu vähintään 3 kk, mieluummin jopa 6 kk. Sen jälkeen työssäoppiminen ja oppilaitoksen antama koulutus voivat vuorotella tasaisin väliajoin. Työssäoppimisjaksoja saisi olla useampi ja yhden jakson sopiva pituus enemmistön mielestä oli 6-7 viikkoa.
  • Opettajan toivotaan pitävän yhteyttä työpaikkaan puhelimitse, sähköpostitse ja käymällä paikan päällä ennakkoon sovitusti, mutta opettajan ei toivota viipyvän kovin kauaa: vierailujen sopivaksi pituudeksi useimmat olivat määritelleet noin 30 minuuttia / käynti.
  • Opiskelijaan opettajan tulee pitää yhteyttä vastaajien mukaan mahdollisimman monikanavaisesti (puhelin, s-posti, wilma, some, whatsapp, messenger, twitter ja jopa snapchat), mutta mieluiten opiskelijan työvuorojen ulkopuolella.
  • Viimeisenä kysymyksenä oli järjestää viisi opiskelijan ominaisuutta/taitoa tärkeysjärjestykseen. Tärkeimpänä pidettiin työelämän pelisääntöjen tuntemista ja noudattamista (täsmällisyys, työajat ja tauot, vastuullisuus). Melko sujuva suomen kielen taito sekä kyky vastaanottaa palautetta ja muuntaa toimintaansa sen pohjalta, tulivat tasapistein toiselle sijalle. Kolmanneksi tärkeimpänä pidettiin vuorovaikutustaitoja ja asennetta toisiin ja työhön. Yllättäen vähiten tärkeimpänä pidettiin ammattitaitoa ja siihen pohjaavaa vahvaa ongelmanratkaisukykyä.

 

Tilaisuuden toteuttanut ryhmä oli tyytyväinen kokemukseensa. He sanoivat oppineensa tilaisuuden järjestämisestä mm. yhteistyön ja aikataulussa pysymisen merkityksen ja sen, miten tärkeää on, että kaikki tekevät osansa. Käytännönläheinen tapa oppia asiakkaan kohtaamista ja keskustelusuomea tuntui heistä mukavalta. Päivä oli pitkä ja kiireinen, mutta hauska. Päivän aikana he oppivat tuntemaan toisiaan entistä paremmin sekä huomasivat, miten kiinnostuneita vieraat olivat heistä: siitä miten he kokevat kulttuurista toiseen siirtymisen ja opiskelun sekä työelämän Suomessa.

 

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Nuotta – Nuoria osaajia työvoimaa tarvitseville aloille sekä AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -hankkeiden kanssa.

 

Kuvat ja teksti: Nina Routamaa-Päiviö