Työelämäagentit yritysten ja oppilaitosten yhteistyötä edistämään

Off

Kaksivuotiseen Hyvä PORE –hankkeeseen palkatut työelämäagentit ovat aloittaneet toimintansa Lounais-Suomen yritysten ja oppilaitosten yhteistyön edistämiseksi. Agentit tulevat Novidasta, Rasekosta, Salon seudun ammattiopistosta, Turun Aikuiskoulutuskeskuksesta, Turun ammatti-instituutista sekä WinNovasta. Heitä on yhteensä 17. Tavoitteena on yhteistyön avulla muun muassa luoda uusia koulutusmuotoja ja oppimisympäristöjä, kehittää työpaikoilla tapahtuvan oppimisen malleja sekä selvittää millaisia koulutustarpeita yritysten henkilöstöllä saattaisi olla.

Työelämäagentit ryhtyvät alkukevään aikana jalkautumaan Lounais-Suomen yrityksiin kartoittamaan niiden osaamis- ja kehittämistarpeita. Samalla pohditaan yritysten mahdollisuutta toimia oppimisympäristöinä opiskelijoille sekä muita työpaikoilla tapahtuvia oppimisen keinoja. Agenttien palvelut ovat yrityksille maksuttomia.

Agenttitoiminnan taustalla on hankkeen tavoite nostaa koulutuksen taso vastaamaan teollisuuden kasvua. Tämän saavuttamiseksi kehitetään ja otetaan käyttöön uusia toimintamalleja ja käytänteitä, joilla pystytään vastaamaan positiivisen rakennemuutoksen luomiin työvoima- ja osaamistarpeisiin Lounais-Suomen alueella.