Nuorisotakuun parhaat käytännöt leviävät Itämeren alueelle

Off

Keskelle marraskuista Turkua kokoontunutta nuorisotyön, koulutuksen ja sosiaalityön kansainvälisten ammattilaisten opintoryhmää hemmoteltiin monipuolisella katsauksella turkulaisesta nuorisotakuun tehostamiseksi tehdystä työstä. Kahden päivän aikana opintovierailuun osallistuneet saivat ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi tehtävän kokonaisesittelyn lisäksi tietoa nuorten ohjauksen eri malleista.

AboaNova-hankkeen ja Itämeren kaupunkien liiton järjestämän opintovierailun punaisena lankana oli nuorisotakuun toteuttaminen Turussa. Kuudesta Itämeren alueen maista tulleet vieraat johdatettiin ensin siihen, mitä nuorisotakuu tarkoittaa suomalaisessa kontekstissa ja miten sitä on Turussa toteutettu.

Ensimmäistä aamupäivää jatkettiin Vamos- ja Ohjaamo-nuorten ohjauspalveluiden esittelyllä. Vieraita keskustelutti suomalaisen asiakaslähtöisen työotteen lisäksi viranomaisten ja kolmannen sektorin joustava yhteistyö. Myös se, että vapaaehtoiseen ohjauspalveluun on tulijoita, hämmästytti kuulijoita.

Ensimmäisen vierailupäivän iltapäivä oli varattu maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseen. Turun kaupungin maahanmuuttajakoordinaattori Sari Kanervon yleiskatsauksen jälkeen vieraille esiteltiin eri hankkeissa kehitettyjä malleja mentorikäytännöistä työllistymisen edistämiseen ja osuuskuntatoiminnasta kielitietoisuuden huomioimiseen koulutuksen eri asteilla.

Visioita Wisiosta

Vierailun toinen päivä lähti käyntiin Turun ammatti-instituutin Lemminkäisenkadun koulutalossa. Aamupäivän kantavana teemana oli ammatillisen koulutuksen vetovoimaisuus sekä kuinka nuoria on saatu menestyksekkäästi opiskelemaan etenkin työvoimaa tarvitseville aloille. Erityistä kiinnostusta herätti vierailu Wision tiloihin. Uudenlaiset oppimisympäristöt sekä innovatiiviset tavat toteuttaa yrittäjyyskasvatusta herättivät paljon kysymyksiä vieraissa.

Iltapäivällä esiteltiin yhteisopettajuuden hyviä käytäntöjä, kun matematiikan opettaja Juha Pusa kertoi toimintatavoistaan. Matematiikan opettajan jalkautuminen esimerkiksi keittiön puolelle sai aikaan huvittuneita ja samalla ihailevia reaktioita. Erityisen kiinnostuneita oltiin siitä, kuinka yhteisopettajuus on saatu toimimaan niin hyvin ja usean opettajan kanssa. Avoimet ammatilliset opinnot nostattivat myös keskustelua sekä kysymyksiä osallistujissa. Lopuksi vieraille esiteltiin vielä työelämävalmentajan haasteita ja hyviä käytäntöjä.

Itämeren alueen hankeyhteistyö jatkuu tulevinakin vuosina opintovierailujen ja muiden tilaisuuksien merkeissä. Tulevia tapahtumia voi käydä katsastamassa School to Work -flagshipin internetsivuilta www.s2wflagship.eu.

Katso alta kuvakavaldi opintovierailun toisesta päivästä. (Kuvat: Junming Jiang)