Itämeren alueen projektiyhteistyö tiivistyy

Off

Opetuksen, ohjauksen ja työelämäyhteistyön kehittämisen tueksi on avattu marraskuun alussa nettisivusto, joka mahdollistaa hyvien käytäntöjen jakamisen, toisilta oppimisen, verkostoitumisen ja uusien kehittämisideoiden kokeilun koko Itämeren alueella.

Englanninkielinen www.s2wflagship.eu-sivusto on jaettu kolmeen eri osaamisalustaan (Knowledge Platform): opintojen keskeyttämisen ehkäisy, syrjäytymisen ehkäisy ja vasta maahan muuttaneiden kotoutumisen tukeminen. Hyvien käytäntöjen lisäksi sivustolla jaetaan tietoa teemoihin liittyvistä Itämeren alueen tulevista opintovierailuista, workshopeista ja seminaareista. Osaamisalustat toimivat myös uusien kehittämisideoiden jakamis- ja sparrausalustoina, joiden kautta voi ilmoittaa halukkuutensa kansainväliseen hankeyhteistyöhön, koeponnistaa omia ideoitaan ja löytää uusia hankekumppaneita. Lisäksi sivusto kokoaa yhteen aiheisiin liittyviä tutkimuksia, raportteja ja toimenpide-ehdotuksia sekä kehittämistyön että päätöksenteon tueksi.

Sivuston kehittämisestä on vastannut School to Work (S2W) -hanke yhdessä Itämeren kaupunkien liiton (UBC) ja Turun kaupungin sivistystoimialan hallinnoiman AboaNova-hankkeen kanssa. School to Work on yksi EU:n Itämeren alueen lippulaivaprojekteista. Hankkeessa on mukana yli 60 kuntaa, koulutusorganisaatiota ja muuta toimijaa. Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman AboaNova-hankkeen tavoitteena on maahanmuuttajien koulutuspolkujen sujuvoittaminen ja työllistymisen nopeuttaminen.

 

Lisätietoja:

Matti Mäkelä

Projektitoimiston päällikkö

Turun kaupungin sivistystoimiala

Puh. 044 907 3166

matti.makela@turku.fi