Yhteistyöllä selättämään teknologia-alan työvoimapulaa

Off

Ammatilliset oppilaitokset, yrittäjät ja järjestöt Varsinais-Suomessa polkaisivat yhteisvoimin tänä syksynä käyntiin VetoVoimaa teknologia-aloille -hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä teknologia-alojen vetovoimaisuutta. Hankkeen taustalla on yritysten huoli osaavan työvoiman saatavuudesta ja oppilaitosten tekniikan alojen opiskelijapula. Koulutus- ja työpaikkoja olisi, mutta hakijoita ei.

– Nuorten käsitykset kone- ja metallialan työnkuvista kaipaavat päivitystä ja ennakkoluulojen haihduttamista. Alalla on mielenkiintoisia, vaihtelevia töitä, jotka tarjoavat työntekijälle muun muassa kilpailukykyisen palkan ja innovatiivisia uudenaikaisia työympäristöjä, kertoo projektipäällikkö Anu Parantainen Turun kaupungilta.

Parantaisen mukaan teknologia-ala on vanhastaan koettu enemmän miesten kuin naisten alaksi ja yksi hankkeen tavoitteista onkin edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa houkuttelemalla myös naisia opiskelemaan ja työllistymään alalle.

Syksyn aikana kaikissa maakunnan oppilaitoksissa ovat työnsä aloittaneet yritysagentti-opettajat, jotka kartoittavat, minkälaista yhteistyötä yritykset haluavat oppilaitosten kanssa tehdä ja miten heidän mielestään alalle saataisiin lisää uusia innostuneita opiskelijoita. Kaiken kaikkiaan agentit ovat olleet syksyn aikana yhteydessä yli 70 yritykseen. Maakunnan yrityksistä muodostuu hankkeen aikana kummiyritysverkosto, joka on aktiivisesti mukana koulutuksen ja markkinoinnin kehittämisessä. Ja parhaassa tapauksessa yhteistyön myötä nuorille aukeaa tie työhön.

Kone- ja metallialaa opiskelevien nuorten mielestä alaa kannattaa opiskella, koska alalla on töitä ja työ on sekä mielekästä että vaihtelevaa. Mielipiteet perustuvat hankkeessa syksyllä tehtyyn kyselyyn, johon vastasi 156 alaa opiskelevaa nuorta.

Hankeen kaikissa vaiheissa nuoret ovat aktiivisessa roolissa mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Nyt nuoret valmistelevat KOMEa tulevaisuus -markkinointikampanjaa, joka käynnistyy tammikuussa. Maakunnallisella kampanjalla halutaan tavoittaa peruskouluissa olevat nuoret, heidän vanhempansa sekä myös oppilaiden ohjaajat ja opettajat kouluissa.

Nuorten saamiseksi alalle ja työvoimapulan selättämiseksi hankkeen toteuttamisessa mukana ovat Turun kaupungin sivistystoimialalta ammatillinen koulutus, Raision ja Salon seudun koulutuskuntayhtymät sekä Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Novida, Länsirannikon Koulutus oy WinNova, Turun ammattikorkeakoulu ja Koneteknologiakeskus Turku Oy. Lisäksi merkittävä rooli hankkeen tukijana on Teknologiateollisuus ry:llä.

VetoVoimaa teknologia-aloille -hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Keski-Suomen ELY-keskus sekä toteuttajaorganisaatiot. Hanke on käynnistynyt heinäkuun alussa ja jatkuu vuoden 2017 loppuun.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Anu Parantainen, projektipäällikkö, Turun kaupungin sivistystoimiala, anu.parantainen@turku.fi, p. 044 907 3475