Tiedekummi – mukavin arvonimi ikinä

Tiedekummi – mukavin arvonimi ikinä

Porissa Tiedekummi-toiminta takaa lukioiden ja asiantuntijoiden lukuvuosittaisen yhteistyön.

Porin lukioissa toimii tällä hetkellä kaksi tiedekummia. Tiedekummi on alansa asiantuntija, jonka kanssa on tarkoitus tehdä yhteistyötä joka lukuvuosi. Yhteistyön muoto voi olla luentovierailu, teemapäivä tai muu projekti. Opettajien on helppo ottaa yhteyttä tuttuun tiedekummiin, ja näin yhteistyöstä tulee varmemmin lukuvuosittaista.

Porin lukion ensimmäiseksi tiedekummiksi pyysimme BIOS- tutkimusyksiköstä tietokirjailija, filosofian tohtori ja tutkija Ville Lähdettä. Yllätyimme iloisesti, kun Ville vastasi sähköpostiviestissään: ”Ihana kutsu! Totta kai lähden. Onko tuo ’tiedekummi’ muuten niin puolivirallinen ilmaisu, että saan käyttää sitä halutessani? Mukavin arvonimi ikinä. :)”

Lukuvuonna 2020–21 yhteistyömuoto oli etäluento, joka oli suunnattu ensimmäisen vuoden opiskelijoilla. Luennossa Ville kertoi omasta urapolustaan ja vertaili tämän hetken kahta keskeistä globaalista haastetta: ilmastonmuutosta ja korona-pandemiaa. Luento oli selkeä ja oikeaa vaikeustasoa kohderyhmää ajatellen. Luennoitsija otti hyvin huomioon luennossaan opiskelijoiden etukäteen esittämät kysymykset.

Kyseisestä luennosta tuli paljon positiivista palautetta sekä opiskelijoilta että opettajilta ja tästä rohkaistuneena pyysimme tiedekummiksi myös tutkijatohtori, evoluutiobiologi Tuomas Aiveloa Helsingin yliopistosta. Myös hän lähti mukaan yhteistyöhön.

Helmikuun puolivälissä järjestimme etäluennon, jossa Tuomas kertoi urapolustaan, loistutkimuksesta ja koronaviruksesta. Tämä luento järjestettiin Porin molemmissa lukioissa: Porin suomalaisesta yhteislyseossa luentoa seurasivat kaikki luonnontieteellisen linjan opiskelijat ja Porin Lyseon lukiossa luento oli suunnattu toisen vuoden opiskelijoille. Myös Tuomas oli ottanut mukavasti huomioon kohderyhmän, sillä luento oli selkeä ja sisälsi mielenkiintoisia kuvia. Perehdyimme luennossa Madagaskarin makien elintapoihin ja loisiin, punkkien loisiin ja Helsingin rottiin. Luennon loppuosa käsitteli zoonooseja (tartuntatauteja, jotka voivat siirtyä eläinten ja ihmisten välillä) laajemmin ja etenkin koronaviruspandemiaa.

Näiden kahden luennon avulla opiskelijoille toivottavasti välittyi vastaus kysymyksiin: miten tutkijaksi opiskellaan, miten harrastuksetkin voivat välillä merkittävästi vaikuttaa ihmisten ammatinvalintaan ja kuinka monipuolista tutkijan työ voi olla. Molemmat Porin lukioiden tiedekummit ovat välittömiä ja helposti lähestyttäviä ihmisiä, joille opiskelijoiden on helppo esittää kysymyksiä jatkossakin.

Comments are closed.