Satakuntalaiset ilmastotalkoissa

Satakuntalaiset ilmastotalkoissa

Porissa lukiolaiset osallistuivat osana Ilmastotalkoot-pienprojektia Satakunnan ammattikorkeakoulun Ilmastotalkoot Satakunnassa -tapahtumaan.

Porin lukioissa on jo pitkään tehty yhteistyötä Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa. Työelämänkumppanit-hankkeen eräänä osahankkeena oli tarkoitus järjestää lukiolaisille kurkistuskurssi korkeakoulun ympäristö- ja energiatekniikan koulutusohjelmaan. Tämä kurkistuskurssi jouduttiin kuitenkin perumaan koronapandemian vuoksi, mutta sen tilalla toteutettiin pienimuotoisempi yhteistyöprojekti: Ilmastotalkoot.

Marraskuussa 2020 kolme Porin Lyseon lukion opetusryhmää eli yhteensä noin 70 opiskelijaa osallistui Ilmastotalkoot-webinaariin, jonka Satakunnan ammattikorkeakoulu järjesti lähinnä omille opiskelijoilleen. Webinaarissa tutustuttiin monipuolisesti Satakunnan energiantuotantoon ja kasvihuonekaasujen päästökehitykseen. Nämä aihepiirit limittyivät sopivasti osallistuvien lukio-opiskelijoiden käynnissä oleviin biologian ja maantieteen kursseihin.

Comments are closed.