Omatalous-seminaari avasi oman talouden hallintaa Vaasan lyseon lukiossa 

Omatalous-seminaari avasi oman talouden hallintaa Vaasan lyseon lukiossa 

Vaasan lyseon lukiossa on suunniteltu Opintopolkua kauppatieteisiin Vaasan yliopistoon yhteistyössä kauppatieteiden professorin Panu Kalmin ja yliopistotutkija Saija Alangon kanssa. Suunnittelun pohjaksi järjestettiin Omatalous-seminaari hybriditoteutuksena 25.8.2020 Vaasan lyseon lukiossa historian ja taloustiedon opiskelijoille, jotka seurasivat seminaariohjelmaa omissa luokissaan opettajansa johdolla. Puhujina seminaarissa olivat Vaasan yliopistolta kauppatieteiden professori Panu Kalmi ja Pörssisäätiön kaksi pörssilähettilästä, lukiomme tämän lukuvuoden abiturientteja Frans Koivula ja Eemeli Uunila.

Panu Kalmi käsitteli osuudessaan nuorten talouden muutosta viimeisen 30 vuoden aikana ja pohti myös talouden hallinnan merkitystä nuoren elämässä, kuinka tasapainotella niin, ettei taloudenhallinta ja muu elämä kuitenkaan vahingoittaisi toisiaan. Esityksessään Kalmi nosti myös erilaisia uusia säästämis- ja sijoittamiskeinoja, joita kuluttajille on tullut tarjolle.

Kalmin jälkeen vuoron saivat pörssilähettiläät ja he aloittivat keinoista säästää arkipäivässä pienillä muutoksilla omissa kulutustottumuksissa aina säästämiseen ja sijoittamiseen. Pörssilähettiläät esittelivät sijoitusvaihtoehtoina rahastoja ja osakemarkkinoita, kertoivat näiden ominaispiirteistä ja mitä ostajan olisi hyvä tietää tai ottaa selville ennen sijoittamista. Kuten pörssilähettiläät kertoivat meille, eivät pelkästään kohteiden tunteminen ole tärkeää vaan myös välittäjän ja erilaisten kulukertymien vertailu. Sijoittaminen on tullut digitalisaation mukana kaikille mahdolliseksi ja omistamalla voi tukea omaa taloutta, sekä yhteiskuntaa.

Seminaari pohjusti tulevaa OmaTalous-hachatonia, jossa opiskelijoiden kanssa suunnitellaan taloustietoon ja talousmatematiikkaan yhdessä sidosryhmien kanssa työelämälähtöisiä uusia käytäntöjä.

Teksti: Mikko Salo

Kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.