Koronavirus ja kevät 2020

Koronavirus ja kevät 2020

Kevään aikana maailmaa vauhdikkaasti muuttanut korona-viruksen leviäminen vaikutti luonnollisesti myös hankkeemme toimintaan. Keväälle suunnitellut MAB6-kurssien vierailut Länsi-Suomen osuuspankissa siirtyivät (mahdollisesti) tulevaisuuteen, kuten myös monet muut kehittäjäopettajien suunnitelmat. Suuremmista kokonaisuuksista keväälle oli aikataulutettu uudenlaista korkeakouluyhteistyötä ja työelämäyhteistyötä sisältävä erityisesti nyt pilotointivaiheessa BI2-kurssin opiskelijoille tarjottu mahdollisuus suorittaa korkeakouluopintoja Satakunnan ammattikorkeakoulun Energia- ja ympäristötekniikan insinöörikoulutusohjelmassa, mutta tätä toteutusta siirrettiin syksyyn – palaamme asiaan siis myöhemmin! Myös alustavia opeTET-järjestelyjä ja suunnitelmia oli tehty keväälle, mutta niiden toteutuminen siirtyy (toivottavasti) syksylle 2020.

Kevään aikana katsetta kohdistettiin jo tulevaan lukuvuoteen. Porilaisille opettajille toteutettiin veso-koulutuspäivä etätoteutuksena lauantaina 25.4. erilaisten työpajojen muodossa Teamsin välityksellä. Yhtenä työpajana oli korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen, missä tulevaan lukuvuoteen orientoiduttiin työelämä- ja korkeakouluyhteistyön sekä lukion uuden opetussuunnitelman näkökulmasta.

Kuluvana lukuvuonna työelämäyhteistyön kehittämisen ajatukset kiteytyvät hyvin siihen, että tärkeää on matkan varrella arvioida säännöllisesti, mikä kehittämistyöstä jää pysyväksi – ja mikä puolestaan ei. Työelämäkontaktien saaminen alueen yrityksistä on huomattavasti helpompaa verrattuna siihen, että millä tavalla työelämäkontakteista saadaan luotua pysyviä, ja molempia osapuolia (niin lukiota kuin työelämää) hyödyntäviä.

 

Jussi Pöllänen

koordinaattori

Comments are closed.