Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilla suunniteltiin Suurmessujen markkinointistrategiaa ja käytiin rahoitusneuvotteluja Nordean kanssa etänä

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilla suunniteltiin Suurmessujen markkinointistrategiaa ja käytiin rahoitusneuvotteluja Nordean kanssa etänä

Vaasan lyseon lukion Yritystietokurssilla toteutettiin 17.2.2020 yhteistyössä PohjanmaaExpo Oy:n projektivastaavan Jasmin Granholmin kanssa workshop, jossa ideoitiin tulevien Pohjanmaan Suurmessujen markkinointia eri kohderyhmille. Workshopin aluksi Jasmin Granholm kertoi omasta työstään ja messujen järjestämisestä sekä messujen merkityksestä yrityksille, mutta myös omassa työssään kohtaamistaan haasteista. Sen jälkeen tehtävänä oli suunnitella someen markkinointikampanja, jolla saadaan toisaalta nuoria ja toisaalta lapsiperheitä liikkeelle suurmessuille. Workshopin lopussa tiimit pitchasivat omat ideansa. Palkintona kaikki ryhmät saivat vapaaliput suurmessuille.

PohjanmaaEXpo OY:sta oli kiinnostavaa kuulla, varsinkin kun itse ei ollut perehtynyt aiemmin heidän toimintaansa juuri ollenkaan niin kuuli paljon uutta ja selkeytyi miten tuollaisia suurtapahtumia suunnitellaan ja toteutetaan ihan käytännössä. Oli mielenkiintoista kuulla miten suurten tapahtumien, kuten messujen järjestäminen toimii ja oli hyödyllistä ja hauskaa päästä itse miettimään kehitysideoita Pohjanmaan Suurmessujen markkinointiin. Se, että pääsi itse miettimään ideoita ja sai niistä sitten kommentteja oli hyvä tapa oppia.

Kurssilla tehtiin 5.3.2020 jo perinteinen Liiketalouden AmmattikorkeakouluVISIT Vaasan ammattikorkeakouluun VAMK:iin, jossa tutustuttiin liiketalouden ja International Business alojen opiskelumahdollisuuksiin. Opiskelijoilla oli mahdollisuus vierailla myös oppitunneilla Vaasan ammattikorkeakoulussa.

VAMK:n liiketaluoden yksikköön oli mukava päästä tutustumaan. Vierailu oli todella mielenkiintoinen ja auttoi miettimään eteenpäin omia tulevaisuuden suunnitelmiani. Opin vierailulla, kuinka VAMK:issa ja muissa ammattikorkeakouluissa toimitaan, mitkä ovat hakukriteerit ja millaista opiskelu siellä olisi. Vierailu oli kaikenkaikkiaan positiivinen kokemus.

Lisäksi kurssilla jatkettiin ja syvennettiin yhteistyötä Nordean yrityspalvelujen asiakasvastuujohtajan Mikaela Holmströmin kanssa. Hän vieraili kurssin lopussa 27.3.2020 Teams-etäoppitunnilla kertomassa omasta urapolustaan ja työtehtävistään pankin yrityspuolella. Samalla opiskelijat esittelivät Mikaelalle kurssin aikana tekemänsä liiketoimintasuunnitelmat ja kävivät hänen kanssaan rahoitusneuvotteluja. Osana liiketoimintasuunnitelmaa oli tehty rahoitussuunnitelma ja rahoitusneuvotteluissa käytiin keskustelu pankkilainasta tarvittavalle ulkopuoliselle rahoitusosuudelle.

Liiketoimintasuunnitelmien teossa opin itse ainakin enemmän juurikin yrityksen perustamisen rahoituspuolesta ja mitä se vaatii, jotta voisi oikeasti perustaa toimivan yrityksen. Rahoitusneuvottelut olivat myös hyvin kiinnostavat, koska sai kuulla asiantuntijalta millaisia asioita he pohtivat ja vaativat yritykseltä rahoitusasioissa.

Rahoitusneuvottelut ja Nordean yrityspalveluiden esittely oli erittäin hyödyllistä, koska yleensä keskitytään pitkälti vain yrittäjän näkökulmaan, mutta nyt päästiin vähän näkemään asioita rahoittajan näkökulmasta, joka oli todella silmiä avaavaa. Opin paljon uutta erilaisista rahoitusratkaisuista ja siitä, millä perusteella pankki antaa lainaa tai tarjoaa rahoitusratkaisuja.

Teksti: Mika Jokiaho ja Yritystietokurssin opiskelijoiden palautetta kurssista

Kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.