Vaasan lyseon lukion englannin kurssin opiskelijat mukana Prohoc Oy:n arvojen ja brändin uudistamisprojektissa

Vaasan lyseon lukion englannin kurssin opiskelijat mukana Prohoc Oy:n arvojen ja brändin uudistamisprojektissa

Vaasan lyseon lukion englannin Opiskelu, työ ja toimeentulo -kurssin (ENA06) yhteydessä tehtiin yritysyhteistyötä Prohoc Oy:n kanssa.

Englannin Opiskelu, työ ja toimeentulo -kurssin (ENA06) alussa meille kerrottiin, että kurssin aikana tekisimme työelämään liittyvän projektin Prohoc nimisen yrityksen kanssa. Projektin sisällöstä ei vielä siinä vaiheessa ollut tarjolla juuri mitään tietoa, joten jäimme innolla odottamaa mitä tekisimme. Saimme myös kuulla, että muut samaa kurssia suorittavat ryhmät, jotka eivät osallistuneet tähän projektiin tekisivät sen sijaan ansioluetteloa. Ansioluettelon laatimiseen verrattuna projektiin osallistuminen kuulosti suorastaan liian hyvältä ollakseen totta.

21.2.2020 koitti se päivä, kun meille valkenisi viimeinkin, mitä projekti pitäisi sisällään. Saavuimme pikkubussilla Strömberg Parkiin, jossa Prohoc Oy:n toimisto sijaitsee. Siellä yrityksen operatiivinen johtaja Ilkka Palola esitteli meille ensiksi, mitä Prohoc Oy tekee. Pähkinänkuoressa yrityksen liiketoiminta on sitä, että kun heidän asiakkaansa, kuten esimerkiksi Wärtsilä, saa tilauksen esimerkiksi voimalaitoksesta, niin Prohoc Oy valvoo, että voimalaitos valmistuu, kuten Wärtsilä haluaa. Prohoc siis johtaa projektia ja projektinhallintaa paikan päällä.

Kerrottuaan yrityksen toiminnasta Palola haastoi meidät mukaan kirkastamaan yrityksen arvoja ja brändiä. Palola kertoi meille myös yrityksen arvoista, joita olivat:

“We do the right thing when no one is looking”,

“We make every encounter matter”,

“We always use good judgement”,

“We have fun on the way”,

“We are passionate, brave but humble”,

“We do what we promise” ja

“We make our customers shine”

Tehtävämme oli keksiä kuvaukset Prohocin itselleen laatimille arvoille ja lisäksi pitäisi pohtia, miten nämä arvot sopivat Prohocin kaltaiselle yritykselle.

Saadaksemme tarpeeksi tietoja kuvausten laatimiseksi saisimme yrityksen toimintaan tutustumisen lisäksi haastatella Prohocin työntekijöitä siitä, mitä arvot heidän mielestään tarkoittavat. Haastattelua varten meidän tulisi laatia kysymyksiä, joiden avulla saisimme haluamamme tiedot, joita voisimme käyttää hyväksi laatiessa vastauksia. Kysymysten laatiminen ei ollut aivan helppo nakki, vaan se osoittautui yllättävän vaikeaksi tehtäväksi. Se, että kysymykset piti olla englanniksi ei ollut niinkään ongelma, vaan se, että niiden täytyi olla tarpeeksi kattavia, että saisimme haluamamme tiedot. Kysymyksiä ei saisi olla myöskään liikaa, koska haastattelutilanteessa olisi rajallinen aika. Kysymyksistä piti siis tehdä samaan aikaan tarpeeksi laajoja, jotta niistä saisi selville ison kuvan, mutta myös tarpeeksi yksityiskohtaisia, jotta pienimmätkin detaljit selviäisivät. Päädyimme ryhmäni kanssa kysymään jokaisesta arvosta kaksi kysymystä, joista toinen olisi jokaisen kohdalla sama, ja toinen olisi hieman yksityiskohtaisempi.

Haastattelut tehtiin 5.3.2020 englannin oppitunnilla, jolla opiskelijat toteuttivat yrityksen arvoihin liittyvän haastattelun yrityksen työntekijöille. Sen jälkeen olimme valmiit kokoamaan vastaukset ja tietomme Prohocista Prohocin laatimien arvojen selityksiksi. Tämä osoittautui yllättävän helpoksi tehtäväksi, koska arvoja oli tullut mietittyä jo monen viikon ajan, joten haastatteluiden tulokset lähinnä vain täsmensivät valmiiksi vireillä olleita ajatuksia selityksien mahdollisista sisällöistä. Asiaa helpotti sekin, että olimme tulkinneet arvoja lähes samalla tavalla kuin prohocilaisetkin niitä tulkitsivat, joten suuria korjausliikkeitä ei jouduttu tulkinnassa tekemään.

Päällimmäiset tuntemukset yhteistyöprojektista ovat erittäin positiiviset. Projektista oppi paljon asioita, joita voi käyttää tulevaisuudessa hyödyksi niin opinnoissa kuin myös työelämässä. Päällimmäisenä ja ehkä myös itsestään selvänä on englannin kielen käytön ja taidon kehittyminen, koska projekti suoritettiin englanniksi. Lisäksi opimme tiimityöskentelystä ja muista tärkeistä taidoista. Mielestäni se asia, joka saa juuri tämän projektin erottumaan muista työelämään liittyvistä projekteista on se, että tällä kertaa saimme oikeasti tehdä jotain oikeaa. Prohoc nimittäin tulee käyttämään keksimiämme selityksiä heidän arvoistaan erilaisissa tilanteissa. Yleensä samankaltaisissa projekteissa tehdään kyllä paljon, mutta se on usein pelkkää leikkiä eikä tekemisillä ole mitään oikeaa vaikutusta oikeassa elämässä.

Teksti: Valtteri Rahko

Kuvat: Hanna Perhiö

Comments are closed.