Vaasan lyseon lukiossa tehtiin Ilkka-Pohjalaisen kanssa uutisaukeama Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä

Vaasan lyseon lukiossa tehtiin Ilkka-Pohjalaisen kanssa uutisaukeama Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä

Vaasan lyseon lukiossa on suunniteltu ja toteutettu Lukion työelämäkumppanit -hankkeen aikana Ilkka-Pohjalaisen kanssa uutisaukeamayhteistyö lukion omalle soveltavalle kurssille, joka huipentui Ugandaan tehtävään kehitysyhteistyöleirikouluun. Ugandaan Kampalaan tehdyllä leirikoulumatkalla tutustuttiin kehitysyhteistyön tekemisen periaatteisiin ja osallistuttiin vapaaehtoistyöhön Planin Smartup Factoryssa, Suomen Pakolaisavussa ja Caring Hands Ugandassa Kampalassa Ugandassa. Samalla tehtiin haastatteluja ja kirjoitettiin juttuja Ilkka- Pohjalaiseen.

Vaasan lyseon lukion opiskelijat tekivät uutissivun Ilkka-Pohjalaiseen Ugandan kehitysyhteistyöleirikoulun yhteydessä

Ennen leirikoulumatkaa vierailtiin Ilkka-Pohjalaisen toimituksessa Vaasassa. Vierailun aikana tutustuttiin toimittajan työhön ja journalismin perusteisiin sekä suunniteltiin uutisaukeaman sisältöjä toimittaja johdolla. Vierailulla tavattiin myös päätoimittaja, joka hyväksyi alustavat ideat uutisaukeaman sisällöstä. Suunnitelmana oli, että uutisaukeaman teemat käsittelisivät matkalla opittua ja eri järjestöjen tekemän kehitystyön vaikutuksia ugandalaisten nuorten elämässä. Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia oli tarkoitus tutkia paikan päällä.

Kehitysyhteistyöleirikoulun leirikoulumatkalla Ugandassa opiskelijat sovelsivat journalismin ohjeita käytäntöön ja tekivät haastatteluja ja tiedonkeruuta uutisaukeaman juttukokonaisuuteen. Aukeaman pääjuttu, kainalojuttu ja faktalaatikon teksti sekä erillinen mielipidekirjoitus lehteen ja kuvakollaasi ja video verkkolehteen viimeisteltiin valmiiksi matkan jälkeen. Juttukokonaisuus julkaistiin Ilkka-Pohjalaisessa sekä painetussa että verkkolehdessä.

Ilkka-Pohjalaisen kanssa tehty yhteistyö mahdollisti journalismin periaatteisiin ja toimittajan työhön sekä mediataloon tutustumisen työelämälähtöisesti. Lisäksi tutustuttiin myös toimittajan työhön ja työn etiikkaan. Eri lehtijuttujen tyypit tulivat yhteistyön aikana tutuiksi opiskelijoille. Samalla myös taiton ja kuvien merkitys osana uutisaukeaman kokonaisuutta hahmottui varmasti paremmin.

Uutisaukeaman kirjoittaminen syvensi myös kehitysyhteistyöleirikoulun sisältötavoitteita. Kaikkien järjestöjen tekemässä työssä viestinnällä on keskeinen rooli. Yhteistyön myötä huomio kiinnittyi myös kehitysmaita koskevaan uutisointiin ja näkökulmiin, jotka useimmiten ovat negatiivisia.

Lehtijuttujen kirjoittaminen ja valokuvat syvensivät käsitystä toimittajan ja lehtikuvaajan työstä, mutta auttoi myös sisällöllisesti ymmärtämään kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen toimintaa ja tuloksia paremmin tavallisen nuoren näkökulmasta. Historian ja yhteiskuntaopin opettajalle projekti oli monella tavalla opettava, koska se ylitti perinteisiä ja itselle tuttuja tieteenaloja.

Uutisaukeamayhteistyötä voi hyödyntää myös muilla lukion kursseilla, jossa tarkastelun kohteena on ilmiö, jolla on laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ja uutisarvoa mediatalolle. Yhteistyön edellytyksenä on, että asiasta voidaan sopia paikallis- tai maakuntalehden kanssa. Yleensä lähtökohtana on se, että mediatalo haluaa, että kirjoituksilla on journalistinen näkökulma ja siten myös lisäarvoa lehden sisältöön.

Ilkka-Pohjalaiseen tehty uutisaukeama koko komeudessaan.

 

Teksti ja kuvat: Mika Jokiaho, historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Vaasan lyseon lukio

Comments are closed.