Etiikan kurssilaiset Turun Karderoopissa

Etiikan kurssilaiset Turun Karderoopissa

Kerttulin lukion filosofian etiikan kurssilaiset (Fi2) tekivät kokeen sijasta syksyn ensimmäisellä arviointiviikolla tutustumiskäynnin Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ylläpitämään vaateapu Karderoopin (Kaarlentie 2 Ispoisissa). Opiskelijat jaettiin aamu- ja iltapäiväryhmiin, mikä mahdollisti tutustumisen lisäksi myös aktiivisen osallistumisen vierailupaikan arjen askareisiin, kuten vaatteiden lajitteluun, pesuun, silittämiseen ja paikkaamiseen. Opiskelijoita opastivat päivän aikana sekä muutamat vapaaehtoiset työntekijät että vaateavun toiminnanohjaajat Sonja Kankaanranta ja Nina Torikka, jotka päivän päätteeksi teettivät pienen kyselyn, johon kerttulilaiset vastasivat pohtivaisina. Kysymykset ja kootut vastaukset alla.

1)   Olit Karderoopissa tutustumassa vaateavun toimintaan, joka on osa kirkon diakoniatyötä. Millaisia ajatuksia se herätti, miksi?

–         Kuinka paljon vapaaehtoistyö auttaa oikeasti

–         Kuinka helpoilla arjen töillä pystyy välillisesti auttamaan

2)   Asettaudu vaateapua tarvitsevan nuoren asemaan. Mikä sinulle olisi tärkeää apua hakiessa ja Karderoopissa asioimisessa?

–         asioimisen helppous ja positiivinen vastaanotto

–         suvaitsevainen ja ystävällinen ilmapiiri

–         asiointi ilman suurta huomiota

–         siistit ja mukavat vaatteet

3)   Nuorilla vaateavun hakemiseen voi joskus liittyä häpeää tai noloutta. Miten tätä voisi vähentää?

–         avoimuus, arkipäiväisyys

–         vierailukäynnit

–         tieto, ettei vaateapu ole vain kodittomille

–         anonyymius

4)   Mitä sinä voisit jatkossa tehdä toisten hyväksi?

–         sen sijaan, että heittää vaatteita ja tavaroita roskiin tai yrittää myydä voisi niitä kierrättää ja lahjoittaa

–         olla mukava toisille, koska ei voi koskaan tietää toisen taustoja

–         toimia positiivisesti muita kohtaan hymyillä ja kiittää

Sini Taneli
Filosofian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja
Kerttulin lukio
Turku
Comments are closed.