TAT:n Mun elämä, mun tulevaisuus -luento opokurssilla Vaasan lyseon lukiossa

TAT:n Mun elämä, mun tulevaisuus -luento opokurssilla Vaasan lyseon lukiossa

Talous ja nuoret TAT:n Mikko Hakala piti Mun elämä, mun tulevaisuus -luennon Vaasan lyseon lukiossa opinto-ohjauksen Minä opiskelijana -kurssilla 18.12.2019. Luennolle osallistuivat kaikki ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat eli yhteensä 280 opiskelijaa. Opinto-ohjaajat saivat ennen oppituntia Mikolta infoa TAT:n lukiolaisille tarjoamista oppimateriaaleista ja opiskelijat saivat inspiroivan luennon tulevaisuuden työelämästä. Hyvä diili siis.

Mikko jakoi lukiolaisille oman urapolkunsa tähän päivään saakka. Mukaan oli mahtunut monenlaista ja Mikko painottikin, että jokaisesta kokemuksesta on ollut hänelle hyötyä. Ennen kaikkea, oppitunti sisälsi paljon ajankohtaista informaatiota tulevaisuuden työelämän muutoksista avaten esimerkiksi megatrendeistä juontavia ammatteja.

Lisäksi luennolla keskusteltiin nuorten kanssa tulevaisuuden työelämätaidoista, omista vahvuuksista, oman polun löytämisestä lukiovuosien jälkeen sekä taidoista, joihin kannattaa opiskeluaikoina panostaa.

Luennolla opiskelijat pääsivät kertomaan, millaisia vahvuuksia he tunnistavat kaverissaan.

Luennon lopussa opiskelijat vastasivat kesätöitä koskevaan kyselyyn. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa lukiolaisten kesätyökokemuksia ja sitä, millaisia teemoja olisi hyvä käsitellä kesätöitä käsittelevällä oppitunnilla. Kyselystä selvisi, että 67,1 % oli ollut aikaisemmin kesätöissä ja peräti 81,6 % suunnitteli hakevansa kesätöitä ensi kesäksi. Kyselyllä kartoitettiin myös, millaisia kokemuksia nuorilla oli siitä, kuinka hyvin he hallitsevat kesätöiden haun eri osa-alueet.

Kyselyn perusteella nuorille oli tuttua mm. kesätöiden hakemisajankohta ja ansioluettelon ja työhakemuksen erot. Vähiten tietoa heillä oli omien vahvuuksien esille tuomisesta työnhaussa ja siitä, miten tulee valmistautua työhaastatteluun.  Näistä teemoista haluttiinkin kuulla lisää kesätöitä käsittelevällä opotunnilla.

Teksti ja kuvat: Taru Leikas

Comments are closed.