Vapaaehtoistyön ja ammattikorkeakoulun kautta kurkistus ympäröivään yhteiskuntaan ja uusiin oppimisympäristöihin  

Vapaaehtoistyön ja ammattikorkeakoulun kautta kurkistus ympäröivään yhteiskuntaan ja uusiin oppimisympäristöihin  

Turun Kerttulin lukion työelämähankkeen pilottiopettajiksi lähti mukaan musiikin ja terveystiedon sekä psykologian opettajat, koska yhteiskunnallisten ja luonnontieteellisten aineiden sekä ICT-oppiaineen opettajat tekevät jo paljon yhteistyötä eri yritysten ja Turun korkeakoulujen kanssa. Alusta asti meillä pilottiopettajilla oli ajatuksena etsiä yhteistyökumppaneita, yrityksiä, joiden toiminta liittyisi jollain tavalla kulttuuriin, luovaan toimintaan ja yhteiskunnallis-eettiseen työhön. Varsin pian kuitenkin huomasimme, ettemme löydä yhteistyökumppania, jonka parissa molemmat voisimme työskennellä. Musiikin opettaja Tuovi Kattelus aloitti yhteistyön Turun konservatorion kanssa, ja minä keskityin kartoittamaan Turun alueen vapaaehtoistyömuotoja, joista myös uskonnon ja filosofian opettaja Sini Taneli innostui.

 

Alku aina hankalaa

Hankkeen aloittaminen oli haasteellista oman opetustyön kiireellisyyden vuoksi. Innovatiivisia ideoita mahdollisista yhteistyökumppaneista ei syntynyt rutiininomaisen arjen keskellä. Ennen kuin löysimme yhteistyökumppanit, pohdimme pitkään, mitä oppiaineiden sisältöihin liittyvää lukiolaiset voisivat tehdä mahdollisessa yrityksessä tai työpaikassa. Lisäksi meitä askarrutti, miten me mainostaisimme tuleville yhteistyökumppaneille, miksi heidän kannattaisi tehdä kanssamme yhteistyötä. Koulumme muiden oppiaineiden integroiminen mukaan hankkeeseen tuntui mahdottomalta, koska emme tienneet eri oppiaineiden sisällöistä.

 

Lopussa kiitos seisoo

Yllätyin kuinka paljon Turussa on tarjolla vapaaehtoistyötä (esimerkiksi https://vapaaehtoistyo.fi/turku/ )  Otin yhteyttä Turun ja Kaarinan seurakunnan diakoniakeskukseen ajatellen, että heiltä löytyisi organisoidusti monenlaista työtä. Vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja Eeva-Maria Ranta oli todella innostunut ideasta, että lukiolaiset tulisivat mukaan vapaaehtoistyöhön. Hänen mukaansa opiskelijoista ainoastaan lääketieteen opiskelijat käyvät kerran viikossa eräässä vanhainkodissa.

Yhteistyökumppaneita diakoniakeskuksesta. vasemmalta: Ulla Mäenpää, Niina Torikka, Eeva-Maria Ranta

Kokous seurakunnan diakoniatyökeskuksessa oli varsin antoisa. Ulla Mäenpää, (vapaaehtoistyön diakoniatyöntekijä) Eeva-Maria Ranta (vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja) ja Niina Torikka (vaateapu Karderoopin toiminnanohjaaja) olivat etukäteen miettineet, mitä lukiolaiset voisivat tehdä. Terveystiedon ja psykologian opiskelijat voisivat suunnitella ja järjestää Kerttulin vanhainkodin asukkaille virkistystoimintaa ja jutella heidän kanssaan. Vaateapu Karderoopissa olisi paljon mahdollisuuksia opiskelijakunnalle, filosofian, terveystiedon, kuvaamataidon ja talousmatematiikan kurssilaisille. Karderoopi järjestää pienen budjetin tapahtumia, kuten muotinäytöksiä ja keräyksiä, joita lukiolaiset pääsisivät suunnittelemaan ja toteuttamaan. Käden taitojen omaaville olisi myös vaatteiden siistimistä, ompelemista sekä tuunausta tarjolla. Lisäksi Karderoopin kierrätysperiaatteeseen ja yhteiskunnallisesti osallistavaan toimintaan tutustuminen, lisäisi ympäristötietoisuutta ja rohkaisisi vastuulliseen kansalaisaktiivisuuteen. Kolmannen sektorin sosiaalityö ja käytännön etiikka avautunee opiskelijoille aivan uudella tavalla.

Keväällä, sattumalta, henkilökohtaisten yhteyksien kautta raoittui myös Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -koulutusalan ovi. Olemme olleet AMK:hon yhteydessä ja esittäneet toiveemme yhteistyöstä. Fysiikan opettaja veisi mielellään opiskelijoita tutustumaan radiografiassa ja sädehoidossa käytettäviin terveysteknologisiin laitteisiin, kemian opettaja haluaisi tehdä lukiolaisten kanssa käytännön laboratoriotöitä yhdessä biokemian opiskelijoiden kanssa ja lukion terveystiedon opintoihin sopisi mikä tahansa AMK:n Terveys ja hyvinvointi -koulutusalan kursseista. Lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat voisivat tulla pitämään lukiolaisille omiin opintoihinsa liittyviä terveysvalistus- ja terveyden edistämis -oppitunteja.  Ammattikorkeakoulun kanssa ideoiminen ja suunnittelu jatkuu syksyllä.

Innolla odottaen, mitä ja miten hankkeen puitteissa suunnitellut runsaat yhteistyökuviot toteutuvat sekä, miten opiskelijat uskaltavat lähteä turvallisen luokkahuoneen ulkopuolelle kokemaan ja oppimaan uutta.

Tiina Saarinen, Kerttulin lukio

 

Comments are closed.