Hyvinvointia musiikista

Hyvinvointia musiikista

Erikoislukio jonka opetuksen ja muun toiminnan painopiste ei ole musiikin tai muiden luovien taiteiden alueella on kuitenkin oppilaitos, jossa opiskelevat inhmilliset ihmiset. Ihmisellä on erilaisia tarpeita, joista vähäisin ei suinkaan ole tarve kokea esteettisiä elämyksiä taiteen eri muotojen parissa. Ihmisen suorituskyky ei myöskään ole loputon; tarvitsemme erilaisia keinoja palautuaksemme ja pysyäksemme hyvinvoivina.

”Taide ja kulttuuritoiminta vaikuttavat hyvinvointiin ja terveyteen. On todettu, että aktiivinen kulttuuriharrastus on yhteydessä koettuun terveyteen, hyvän elämän kokemuksiin sekä pitkään ikään. Sosiaalinen osallistuminen ja kulttuurin harrastaminen liitetään myös hyvään mielenterveyteen. Aktiivinen ja vapaaehtoinen osallistuminen kulttuuritoimintaan lisää muun muassa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa luottamusta itseen ja elämään. Nämä puolestaan vahvistavat hyvinvointiamme ja vähentävät muun muassa yksinäisyyttä. Lisäksi taiteen on todettu tekevän ihmiset luovemmiksi, iloisemmiksi ja aktiivisemmiksi. Yksilötasolla taidekokemukset liittyvät myös parempaan elämänhallintaan.”
(https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/kulttuuri-lis%C3%A4%C3%A4-hyvinvointia)

Suorituskeskeisyys, kova itsekritiikki ja täysi kalenteri ovat tuttuja meistä monille ja viime aikoina mediassakin on ollut paljon esillä lukiolaisten kokema kova väsymys ja stressaantuneisuus. Nykyään on onneksi näkyvästi esillä myös taiteen ja kulttuurin aikaansaama inhimillinen hyvinvointi, yleisesti puhutaankin kulttuurihyvinvoinnista. Sairaala- ja hoivamuusikoiden sekä sairaalaklovnien työpanos ja sairaaloissa esillä oleva kuvataide ovat keinoja, vain joitain mainitakseni, joilla taiteen hyvinvointia edistävä vaikutus on huomioitu sosiaali- ja terveyspuolella.

Tämän lukion ja työelämän yhteistyöhankkeen ydin on lukiomme osalta sama kuin sosiaali- ja terveysalalla jo varsin vallitsevaksi käytänteeksi juurtunut kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen taiteen keinoin.
Turun konservatorion ovet odottavat ensi syksyä, jolloin yhteistyö avautuu Kerttulin lukion kanssa.

 

Turun konservatorio lähti iloksemme yhteistyöhön lukiomme työelämähankkeessa. Neuvottelut sujuivat jouhevasti ja yhteinen sävel löytyi nopeasti. Laaja-alainen ja monipuolinen musiikkioppilaitos voi parhaimmillaan tarjota lukio-opiskelijoillemme lisääntyvää musiikin läsnäoloa koulussamme, jolla on suora yhteys ylläkin mainittuun hyvinvoinnin ja lisääntymiseen. Mikäli Kerttulin ICT-linjalaiset vielä innostuvat hankkeesta, tulee olemaan erittäin inspiroivaa yhdistää konservatorion musiikkiteknologiaosaamista Kerttulin lukion teknologien kanssa.

Tavoitteet ovat siis kahtalaiset: Toisaalta pyrkiä lisäämään musiikin keinoin tapahtuvaa niin välitöntä kuin pidemmänkin aikajänteen hyvinvointia lukiolaistemme keskuudessa ja toisaalta luoda lukiolaisille syvempää ymmärrystä taiteiden läsnäolosta ja merkityksestä yhteiskunnassa.

Samalla ikään kuin yhteistyön ja toiminnan sivutuotteena lukiolaisten mielikuva taiteiden ja kulttuurin alan työpaikoista päivittyy toivottavasti realistiseksi kuvaksi. He saavat tavata alan opiskelijoita, kuulla heidän kokemuksiaan musiikista elämäntapana ja tulevana ammattina ja tutustua monelle erilaiseen maailmaan, kuin missä itse urheilulukiolaisina ja teknologian osaajina elävät. Kaikki uusi rikastuttaa ja voi parhaimmillaan tuoda uudenlaista perspektiiviä myös sille alueelle, jolla itse luontevimmin toimii.

Tuovi Kattelus
Kerttulin lukio
Comments are closed.