LUKIOLAISTEN YRITTÄJYYSKURSSI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LUKIOLAISTEN YRITTÄJYYSKURSSI TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Raision lukio ja Turun ammattikorkeakoulu suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä lukiolaisille Yrittäjyyden perusteet kurssin (5 op) 8.10.2018 – 31.5.2019. Kurssi suoritettiin avoimen ammattikorkeakoulun kautta ja lukiolaiset voivat hyväksilukea kurssin mahdollisissa tulevissa ammattikorkeakoulun opinnoissaan. Mukaan lähti 19 innokasta opiskelijaa, joista 16 sai 31.5 todistuksen opinnoistaan. Kurssia on mahdollisuus täydentää vielä vuoden ajan.

Opintojakso suoritettiin pääosin verkossa, mutta siihen kuuluin myös alkuinfo ammattikorkeakoululla ja kaksi ammattikorkeakoulun opettajan tuntia lukiossa sekä yhteinen yritystapahtuma. Turun ammattikorkeakoulu on profiloitunut Innovaatiopedagogiikkaan, jonka kulmakivinä on luovuus, kriittinen ajattelu, aloitekyky, tiimityö ja verkostoituminen. Innovaatiopedagogiikassa opitaan toisilta ja toisten kanssa eri tiedonlähteitä ja elämänkokemuksia luovasti yhdistellen. Siinä opitaan työelämäyhteydessä, tietoa soveltaen, tekemällä ja kokeilemalla monialaisesti, eri osaamisia yhdistellen ja erilaisia ihmisiä törmäyttäen opiskelijoiden taustaosaamista hyödyntäen. Oppiminen on ongelmalähtöistä ja tavoitteellista. Tärkeää on sallia myös virheet ja oppia niistä.

Yrittäjyyden perusteet kurssilla toteutettiin juuri näitä näkemyksiä. Yrittäjyyden opintojaksolla opiskeltiin tiimeissä ja tehtiin lyhyitä videoita, sähköisiä käsitekarttoja ja yrittäjähaastatteluita, osallistuttiin yrittäjyystapahtumaan, tutustuttiin yrittäjien tarinoihin, pidettiin blogia ja hissipuheita sekä tehtiin yritysideasta pienimuotoisia liiketoimintasuunnitelmia.

YRITTÄJYYDEN PERUSTEET 5 op, kurssisuunnitelma

Mitä opintojakson aikana tavoitellaan?
Opiskelija osaa:
– soveltaa sisäistä yrittäjyyttä omassa toiminnassaan ja tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
– tarkastella yrittäjyyskäsitettä laajasti ja oivaltaa yrittäjyyden yhtenä mahdollisuutena uravalinnoissaan ja työllistymisessään
– hakeutua oma-aloitteisesti yrittäjyystapahtumiin ja yrittäjien pariin
– tarkastella palveluita innovatiivisesti asiakkaan, palveluiden tuottajan ja järjestäjän näkökulmasta

Sisältö
Opiskelija
– tulee tietoiseksi omasta sisäisestä yrittäjyydestään
– tutustuu yritystoimintaan
– osallistuu yrittäjyystapahtumiin
– ideoi, suunnittelee ja kehittää liikeideaa (kuviteltu / todellinen)
– arvioi muiden liikeideoita yhteistoiminnallisesti

Aikataulu:
Yhteinen aloitus maanantaina 8.10 klo 14.00-16.00. Paikka: Turun AMK, ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, TURKU, kokoontuminen pääovilla.
1. Sisäinen yrittäjyys: käsitekartta ja video palautetaan 2.11 klo 16.00 mennessä. Tutustutaan toisten vastauksiin ja yhteinen tapaaminen Raision lukiossa 12.11 klo 14-16 aiheesta sisäinen yrittäjyys.
2. Yritystoimintaan tutustuminen: koko tehtävä palautetaan 17.5 klo 23.00 mennessä
3. Liikeidean suunnittelu: koko tehtävä palautetaan 14.12 klo 12.00 mennessä
4. Liikeidean jatkokehittely: koko tehtävä palautetaan 1.3 klo 12.00 mennessä
5. Hissipuheet valmiiksi 29.3 klo 12.00 mennessä.
6. Vertaispalautteen anto: Yhteinen tapaaminen Raision lukiossa 6.5 klo 14-16. Valitaan paras Hissipuhe!
7. Liikeidea (Cancas) valmis: 17.5 klo 12.00 mennessä.
31.5.2019 Todistusten jako

Kurssiin sisältyvä yritystapahtuma:
Lukiolaiset vierailivat Turun ammattikorkeakoululla 29.4.2019 Hanki yritys –tapahtumassa. Tilaisuudessa Varsinais-Suomen Yrittäjien omistajanvaihdoskoordinaattori Lassi Rosala esiteli mahdollisuuksia ostaa valmis yritys ja Turku Business Region (Potkuri) yritysneuvoja Markku Määttänen kertoi yrittäjille tarjottavista palveluista. Omaa yritystään esittelivät Suomen paras leipomo Mbakerin omistaja Mikko Hietala ja Abi Goes Tallinn –yrityksestä kertoi Tommi Pura. Erityisesti nämä yritysesittelyt jäivät lukiolaisten mieleen.

 

Opettajille Yrittäjyyden perusteet kurssi on ollut mielenkiintoinen kokemus. Sen avulla on tutustuttu lukion ja ammattikorkeakoulun tapoihin toimia ja opiskella. Yhteistyö on ollut erittäin hyvää ja kurssi sujui hyvin. Lukion opettaja on ohjannut ja tukenut lukiolaisia tehtävissä koko vuoden ajan ja hän on ollut myös mukana kaikilla kokoontumiskerroilla. Kurssin jälkeen opiskelijat tekivät kirjallisen arvioinnin kurssista. Heidän mielestään kurssi oli monipuolinen ja antoisa ja vierailut olivat mukavia. He olivat sitä mieltä, että ”kurssi avaa uuden oven jatko-opiskeluille”.

Toimintaa jatketaankin lukuvuonna 2019-2020 ja tarkoituksena on kiinnittää enemmän huomiota lukiolaisten ohjaamiseen korkeakoulupedagogiikkaan. Kuvassa Yrittäjyyden perusteet -kurssista todistuksen saaneita lukiolaisia ja heidän opettajiaan 31.5.2019.

 

 

Comments are closed.