LUKIOLAISET TUTUSTUIVAT TEKNIIKAN OPISKELUUN TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

LUKIOLAISET TUTUSTUIVAT TEKNIIKAN OPISKELUUN TURUN AMMATTIKORKEAKOULUSSA

Järjestimme 12.3. Luostarivuoren Lyseon lukion ja Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukion oppilaille mahdollisuuden tulla tutustumaan Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan, kemiantekniikan ja ICT-alan opintoihin. Yrityksen edustaja päivässä oli Koneteknologiakeskus Turku OY. Lukioista tuli mukaan 16 opiskelijaa.


Koneteknologiakeskuksessa lukiolaisille esiteltiin ensin konetekniikan opintoja, minkä jälkeen heille kerrottiin eRallycross –projektista sekä siitä, miten projekti kytkeytyy konetekniikan opintoihin. Projektissa on mukana esim. auto- ja kuljetustekniikan sekä konetekniikan opiskelijoita. Konetekniikan opiskelijat suorittavat suuren osan konetekniikan erikoistumisopinnoista Koneteknologiakeskuksessa.  Opintojen esittelyn jälkeen lukiolaiset pääsivätkin tutustumaan Koneteknologiakeskuksen toimintaan, laitteisiin ja koneisiin.

Koneteknologiakeskuksessa lukiolaiset pääsivät tutustumaan myös 3D-tulostukseen sekä saivat kokeilla särmäysrobotin ohjausta:

Koneteknologiakeskukselta siirryttiin ICT-talolle, jossa lukiolaisille esiteltiin ICT-alan opintoja sekä pelilaboratorio. Pelilaboratoriossa Amk:n opiskelijat suunnittelevat ja testaavat monenlaisia pelejä. Tutustumiskäynnillä lukiolaiset tapasivat opiskelijoita työn äärellä. Esittelyn jälkeen lukiolaiset saivat testata erilaisia pelidemoja sekä kokeilla VR (Virtual Reality) -laseja pelatessaan:

ICT-talolta siirryttiin kemiantekniikan laboratorioon, jossa bio- ja kemiantekniikan opiskelijat kertoivat ensin oman alansa opinnoista ja opiskelusta sekä esittelivät kemian laboratorion tilat, laitteet ja koneet. Kemiantekniikan laboratoriossa lukiolaiset näkivät monia erilaisia työvälineitä, instrumentteja ja ja laboratoriolaitteita, mittareita ja suuriakin koneita. Esittelykierroksen jälkeen lukiolaiset saivat itse tehdä kokeita laboratoriossa.

Onnistunut päivä ja innokkaat lukiolaiset

Päivän lopuksi lukiolaiset tapasivat vielä konetekniikan erikoistumisalojen vastaavat opettajat, jotka kertoivat tarkemmin erikoistumisvaihtoehtojen opinnoista. Samalla lukiolaisilla oli mahdollisuus haastatella opettajia.

Lukiolaiset osallistuivat innokkaasti päivän eri vaiheisiin. He osoittivat kiinnostusta eri esittelykohteiden aktiviteetteihin ja olivat mallikkaasti mukana eri vaiheissa. Myös järjestäjien näkökulmasta päivä oli onnistunut ja antoisa. Onnistuneen kokeilun perusteella  jatkamme tätä toimintaa.

Comments are closed.