Mietteitä Kestävän kehityksen -paneelikeskustelun suunnittelusta ja itse tilaisuudesta

Mietteitä Kestävän kehityksen -paneelikeskustelun suunnittelusta ja itse tilaisuudesta

Maanantaina 11.2.2019 koulullamme Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin paneelikeskustelu kestävästä kehityksestä osana Lukion työelämäkumppanit -luentosarjaa. Paneeliin osallistuivat Vaasan yliopiston tutkijat Lotta Alhonnoro sekä Petra Berg ja energia- ja informaatioteknologian opiskelija Ville Valli, ABB:n Global Product Manager Antti Elo sekä europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri. EU- ja Unesco-kiltojen opiskelijat suunnittelivat ja valmistelivat sekä myös juonsivat paneelikeskustelun. Juontotehtävissä olivat Lauri Ylimäki ja Emma Vehkaoja.

Ensimmäisessä tapaamisessa mietittiin ja sovittiin paneeliin tulevat henkilöt, minkä jälkeen kysyttiin henkilöiltä pääsevätkö he paikalle. Kun osallistujat olivat selvillä aloitimme Unesco- ja EU-kiltojen opiskelijoiden kanssa keskustelukysymysten valmistelun panelisteille. Päädyimme esittämään muutaman yhteisen kysymyksen, joihin jokainen vastasi, sekä kaksi henkilökohtaista kysymystä jokaiselle erikseen.

Keskustelukysymysten keksiminen oli mielenkiintoista sekä palkitsevaa. Kysymysten avulla saimme vastauksia juuri niihin kysymyksiin, jotka mietityttävät meitä sekä meidän lisäksemme monia muita nuoria. Saimme esittää kysymyksiä niin politiikkaa, teknologiaa kuin niiden toteutustakin koskien.

Paneelin valmistelun eli keskustelukysymysten kehittelyn aikana kehittyi myös luovuus sekä kyky tarkastella asioita monesta eri näkökulmasta. Kun keksimme kysymyksiä, erityisesti jokaisen panelistin henkilökohtaisia kysymyksiä, jouduimme tarkastelemaan kestävää kehitystä ja sen tavoitteita niin tutkijan, opiskelijan, poliitikon kuin tuotantopäällikönkin näkökulmasta. Tämä opetti meille yhteis- ja ryhmätyötaitoja.
Paneelista itsestään päällimmäisenä jäi mieleen postiviinen kuva tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista. Paneeli avasi ja toi esiin mitä politiikan, teknologian sekä markkinoiden avulla voidaan tehdä kestävän kehityksen edistämiseksi ja mitä on jo tehty.

Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kaikkien työpanosta eikä kestävää kehitystä tehdä tai edistetä ainoastaan politiikalla tai ainoastaan teknologialla. Paneeli avasi etenkin sitä, kuinka politiikalla voidaan tehdä markkinarako jollekin tuotteelle. Tässä paneelissa hyvänä konkreettisena esimerkkinä oli aurinkoenergia ja aurinkokennot. Myös jo valmis tutkimustyö on tärkeää liike-elämälle, sillä on vaikeaa ja jopa riskialtista tuottaa ja myydä tuotteita, joita ei ole tutkittu kunnolla etukäteen. Paneelikeskustelun aikana selkeni huomattavan hyvin sekin, kuinka yrityksen tarvitsevat tutkimustuloksia ja politiikkaa markkinoiden avaamiseen, sekä politiikka tarvitsee tutkimustuloksia ja markkinoita vaikuttaakseen.

Teksti: Iida Munkki
Kuvat: Mika Jokiaho

Comments are closed.