Vaasassa Kestävän kehityksen -paneelikeskustelussa opittiin, että maailmaa parannetaan työpaikoilla

Vaasassa Kestävän kehityksen -paneelikeskustelussa opittiin, että maailmaa parannetaan työpaikoilla

Vaasan lyseon lukiossa järjestettiin 11.2.2019 osana Lukion työelämäkumppanit -luentosarjaa paneelikeskustelu, jonka aiheena oli kestävä kehitys. Paneelikeskusteluun osallistuivat kaikki koulun ensimmäisen vuoden opiskelijat. Paneeliin osallistuivat europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri, Vaasan yliopiston liiketalouden ja viestinnän tohtoritutkijat Lotta Alhonnoro ja Petra Berg, Vaasan yliopiston tekniikan opiskelija Ville Valli sekä ABB:n Global product manager Antti Elo. Paneelissa keskusteltiin, miten kestävän kehityksen teemat ovat esillä eri tavoilla tutkijoiden, poliitikkojen tai yritysten työssä.

Aluksi panelistit esittelivät itsensä, kertoivat heidän toimenkuvistaan sekä siitä, miten kestävä kehitys näkyy heidän työssään. Miapetra poliitikkona pyrkii ja pystyy vaikuttamaan eri kestävän kehityksen osa-alueisiin, kuten ilmastonmuutokseen, talouden parantumiseen ja hyvinvointiin Euroopan parlamentissa säädettävien asetusten ja direktiivien avulla. Esimerkkinä hän nosti esille Euroopan unionin tiukan ilmastopolitiikan. Yksittäiset maat eivät siihen olisi pystyneet.

Yliopistotutkija Lotta Alhonnoro puhui leivän matkasta leipomosta jätteeksi. Miten aamuyöllä leivottua leipää myydään kaupoille, mitä myymättömille leiville tapahtuu ja minne pois heitetyt leivät jätteenä joutuvat. Tutkijana hän on pystynyt nostamaan esille näkökohtia ja auttamaan hävikin pienentymistä ja siten toteuttamaan kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista.
Toinen tutkija Petra Berg huomautti, että tutkijana pystyy tuomaan kriittisiäkin näkökulmia esille ja edistää siten esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulmaa.

ABB:llä työskentelevä Antti Elo nosti esille sen, miten yritykset huomioivat kestävän kehityksen tavoitteita mm. tekemällä tuotekehitystä, joka vastaa kestävän kehityksen asettamiin vaatimuksiin.
Ville Valli opiskelee energia- ja informaatiotekniikkaa, minkä hän näki keskeisesti mahdollistavan kestävään kehityksen tavoitteiden saavuttamisen.

Paneelissa keskusteltiin myös työelämän vaatimuksista. Miapetra nosti esiin, että hänen työssään poliitikkona hän tarvitsee hyviä neuvottelutaitoja, kielitaitoa sekä lisäksi työssä on eduksi hyvä yleissivistys. Näistä kaikki ovat eduksi työelämässä, varsinkin asiakaspalveluammateissa.

Lopuksi vielä muutamilta opiskelijoilta kysyttiin, että miten he lupaavat teoillaan vaikuttaa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen. He mainitsivat esimerkiksi vaatteiden ostamista kirpputorilta ja lopettamalla turhan ruokahävikin. Lyseolaiset olivat myös valmiita kompensoimaan koulun leirikoulujen lentojen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä pienillä arjen kestävän kehityksen teoilla.

Mielestäni Miapetra Kumpula-Natri havainnollisti hyvin sitä, millä tasolla EU määrittää lakeja. Valtuustossa pystytään vaikuttamaan kuntien asioihin, eduskunnassa säädetään lakeja Suomen tasolla, mutta EU:n säätämät direktiivit näkyvät käytännössä koko Euroopan tasolla.

Minua itseäni on alkanut viime aikoina kiinnostamaan politiikka ja kuuntelinkin kyllä tarkasti Miapetraa. Nimenoman Miapetran omat esimerkit työelämän vaatimuksista vahvistivat aikaisempia käsitystäni työelämässä vaadittavista taidoista. Paneelin päätyttyä keskustelin vielä Miapetran kanssa politiikan teemoista liittyen kestävään kehitykseen.

 

Teksti: Frans Koivula
Kuvat: Mika Jokiaho ja Frans Koivula

 

 

Comments are closed.