HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen

HOI!-hankkeen pääpaino on yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemisessa ammatillisen koulutuksessa tilanteessa, jossa opiskelijat hankkivat osaamista henkilökohtaisia polkuja kulkien. Punaisena lankana on yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistämisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen erilaiset kokeilut ja mallit ammatillisessa koulutuksessa. Eri kohderyhmät (ml. erityistä tukea tarvitsevat, maahanmuuttajataustaiset) näkyvät hankkeessa yksilöinä omine tarpeineen ja kokeiluissa pyritäänkin löytämään malleja, jotka sopivat kaikille kohderyhmien edustajille yksilöiden tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden. Yhteisöllisyyteen kuuluu opiskelijoiden lisäksi koko oppilaitoksen henkilöstön ja työelämän osallistaminen yhteiseen kehittämiseen.

Hankkeessa panostetaan henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysiseen hyvinvointiin ja työkykyyn niin opiskelijoiden kuin henkilöstön näkökulmasta liikunnallisuutta lisäämällä. HOI!-hankkeen avainsanoja ovat hyvinvointi, yhteisöllisyys, osallisuus ja innostuminen toimimaan yhdessä.

Hanke toteutetaan valtakunnallisena verkostohankkeena, jossa mukana ovat:
– Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)
– Ahlmanin koulun Säätiö sr (Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto)
– Tampereen kaupunki (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu)
– Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (Koulutuskeskus Salpaus)
– Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Salon seudun ammattiopisto)
– Turun kristillisen opiston säätiö sr. (Turun kristillinen opisto)

Hankkeen toteutusaika on 13.12.2017 – 31.12.2020 ja sen rahoituksesta vastaa Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot.

Materiaaleja
Turun ammatti-instituutin opiskelijakunta- ja tutortoiminnan opinnollistamisen esityksen voi ladata tästä».

Yhteisöllisyys / liikunnallisuus / osallisuus
Asuntolatoiminnan yhteisöllisyys

Yhteisöllisyys / liikunnallisuus
Yhteisöllisyyden vuosikello

Motivointi / liikunnallisuus
Hyvinvointia tukeva luokkahuone

Yhteisöllisyys
Nuorisotyöntekijöiden vastaanotto

Yhteisöllisyys / liikunnallisuus
Starttipaketti fyysisesti aktiivisempaan koulupäivään

Pajatoiminta
Virtaa opiskelijoiden koulupäiviin -pajat

Yhteisöllisyys, motivointi, osallisuus
Kuormalavasohvat käytävälle

Yhteisöllisyys
TAI:n t-paidat

Palautemallit, yhteisöllisyys, motivointi
Palautetreenit

Yhteisöllisyys, motivointi
Motivoinnin tukemisen tuotepaketti

Opinnollistaminen, yhteisöllisyys, osallisuus
Osallistuva opiskelija – vinkkejä tutortoimintaan / Koulutuskeskus Salpaus, Salon seudun ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti

Opinnollistaminen, yhteisöllisyys, osallisuus
Osallistuva opiskelija – vinkkejä opiskelijakuntatoimintaan / Koulutuskeskus Salpaus, Salon seudun ammattiopisto, Turun ammatti-instituutti

 

Lisätietoja:

Projektikoordinaattori Mika Salonen
Turun kaupungin sivistystoimiala
puh. 040 162 8450
etunimi.sukunimi@turku.fi